Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Tridnevni smučarski paket za 2 osebi v Italiji«

20. 01. 2016

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri »Tridnevni smučarski paket za 2 osebi v Italiji« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija življenjske zavarovalnice NLB Vita d.d. Ljubljana.

Nagradna igra se organizira pod nazivom »Tridnevni smučarski paket za 2 osebi v Italiji«in poteka od vključno 20. 01. 2016 do vključno 15. 02. 2016 na spletni strani NLB Vite na naslovu http://www.nlbvita.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov NLB Vita d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@nlbvita.si.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo le osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani organizatorja www.nlbvita.si.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženec v nagradni igri sodelujejo tako, da na spletni strani organizatorja v času trajanja nagradne igre odgovori na nagradno vprašanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat (ena oseba z enim elektronskim naslovom). Organizator ima pravico izključiti iz nagradne igre vse osebe, ki so sodelovale z identičnim elektronskim naslovom (več oseb sodeluje z identičnim elektronskim naslovom).

NLB Vita bo med vsemi udeleženci,ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, naključno izžrebala 3 nagrajence. Vsak nagrajenec prejme tridnevni smučarski paket za dve osebi v Piancavallu (Italija).

Žrebanje bo potekalo dne 16. 02. 2016 v poslovnih prostorih NLB Vite z naključnim računalniškim žrebanjem. Žreb je dokončen in nanj ni možne pritožbe.

4. Nagrade

3x tridnevni smučarski paket za dve osebi v Piancavallu (Italija), ki po osebi vključuje:

Hotel Antares (4*),
3 x polpenzion,
3 x dnevna smučarska karta Piancavallo.
Cena paketa za dve osebi znaša 515 EUR.

OPOMBA: obvezno doplačilo v kraju: turistična pristojbina.

Paket je potrebno izkoristiti do 31.3.2016. Rezervacije bodo možne glede na zasedenost hotela.

Nagrajenci lahko nagrado v protivrednosti zamenjajo za kakšno drugo možnost iz ponudbe podjetja Kompas d.d., Slovenska cesta 36, 1000 Ljubljana. V tem primeru morajo nagrado izkoristiti do 31. 12. 2016.

Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Akontacijo dohodnine v skladu z zakonom plača organizator nagradne igre in se obračuna ob prevzemu nagrade.

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 16. 02. 2016 do 12.00 ure na svoji spletni strani objavil imena in priimke nagrajencev, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Vsi sodelujoči bodo po žrebanju prejeli tudi elektronsko sporočilo, v katerem bodo obveščeni o rezultatih žrebanja. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema posebej obveščeni po elektronski pošti.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena in priimka, elektronskega naslova) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. Organizator nagrade ne podeli nagrajencu, za katerega se ugotovi, da je sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ter nagrajencu, ki ne sodeluje v postopku prevzema nagrade.

6. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženec v nagradni igri soglaša, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov, do preklica udeleženca, uporablja njegove osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov) z namenom obveščanja o nagradni igri ter za namene obveščanja o ponudbi, novostih v ponudbi ter drugih promocijskih aktivnostih organizatorja. Udeleženec potrjuje, da je seznanjen, da lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče s sporočilom na info@nlbvita.si ali pisno izjavo na naslov NLB Vita d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana. O preklicu soglasja ga bo organizator obvestil v petih dneh po prejemu. Udeleženec se strinja, da se njegovi osebni podatki, v primeru, da je nagrajenec, objavijo na spletni strani organizatorja.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen za namene izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

7. Odgovornost

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z organizacijo turističnega potovanja, ki bo podeljeno kot nagrada.

8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali v celoti konča nagradno igro. Za morebitne spore iz nagradne igre je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana

V Ljubljani, 20. 01. 2016

Nazaj