Pravila sodelovanja v nagradni igri »Z NLB Vito na premiero filma James Bond Spectre«

02. 11. 2015

Pravila sodelovanja v nagradni igri "Z NLB Vito na premiero filma James Bond Spectre"

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri »Z NLB Vito na premiero filma James Bond Spectre« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).
Namen nagradne igre je promocija življenjskih zavarovanj v ponudbi NLB Vite.

Nagradna igra se organizira pod nazivom »Z NLB Vito na premiero filma James Bond Spectre« in poteka od vključno 3. 11. 2015 do vključno 4. 11. 2015 do 24:00 na spletni strani Facebook (https://www.facebook.com/nlbvita; v nadaljevanju Facebook stran).

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov NLB Vita d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@nlbvita.si.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo navedeni v zavihku Notes na Facebook strani organizatorja ter na spletni strani organizatorja www.nlbvita.si. Udeleženci morajo upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v komentar pod objavo na Facebook strani organizatorja v času trajanja nagradne igre odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženec mora v komentar pod objavo napisati odgovor na vprašanje: Kaj imata skupnega James Bond in NLB Vita? Odgovori morajo biti zapisani v komentar med 3.11. 2015 in 4.11.2015 do 24:00. Kasnejši odgovori ne bodo upoštevani.

NLB Vita bo med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre odgovorili na nagradno vprašanje, naključno izžrebala 2 nagrajenca. Vsak nagrajenec prejme po 2 vstopnici za premiero filma James Bons Spectre dne 5.11.2015 ob 18:30 v Koloseju. Žrebanje bo potekalo dne 5.11.2015 v poslovnih prostorih NLB Vite z naključnim računalniškim žrebanjem.

4. Nagrade

2 x 2 dnevni vstopnici za premiero filma James Bons Spectre dne 5.11.2015 ob 18:30 v Koloseju.
Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 5.11. 2015 do 10.00 ure na svoji Facebook strani objavil imena in priimke nagrajencev (kot imajo uporabniki navedeno na svojem Facebook profilu), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Vsi nagrajenci imajo do vključno 5.11.2015 do 14:00 čas, da organizatorju na e-naslov info@nlbvita.si sporočijo: ime in priimek, stalni/začasni naslov, kamor se lahko pošlje nagrado in kontaktno telefonsko številko.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.

V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in sporočijo zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli dne 5.11.2015 na stojnici NLB Vite z osebnim dokumentom.
Število dejansko oddanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke nagrajencev izbrisal oziroma uničil, ko bodo nagrade poslane. Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za namene neposrednega trženja.

8. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook strani organizatorja zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so izven organizatorjevega nadzora. Facebook ni na noben način vključen v pripravo in izvedbo te nagradne igre in v nobenem primeru ni odgovoren zanjo.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator:

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana

Nazaj