Pravila sodelovanja v nagradni igri »Z NLB Vito v živalski vrt«

07. 10. 2015

Pravila sodelovanja v nagradni igri "Z NLB Vito v živalski vrt"

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo sodelovanje v nagradni igri »Z NLB Vito v živalski vrt« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija zavarovanj v ponudbi NLB Vite in promocija novega zavarovanja NLB Vita Nezgoda.

Nagradna igra se organizira pod nazivom »Katero zavarovanje je priporočljivo skleniti pred odhodom v tujino?« in poteka od vključno 20. 10. 2015 do vključno 31. 10. 2015, na spletni strani NLB Vita http://www.nlbvita.si/ in preko tiskovine Magazin življenja NLB Vite.

Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov NLB Vita d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@nlbvita.si.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani organizatorja www.nlbvita.si.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje »Katero zavarovanje je priporočljivo skleniti pred odhodom v tujino?« in izpolnijo kupon iz tiskovine Magazin življenja NLB Vite oziroma obrazec na spletni strani www.nlbvita.si ter ga do vključno 31. 10. 2015 pošljejo na naslov organizatorja. Kasneje poslani odgovori ne bodo upoštevani.

NLB Vita bo med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, naključno izžrebala 3 nagrajence. Vsak nagrajenec prejme družinsko celoletno vstopnico za ZOO Ljubljana. Žrebanje bo potekalo dne 3. 11. 2015 v poslovnih prostorih NLB Vite z naključnim žrebom.

4. Nagrade

3 x celoletna družinska vstopnica za Živalski vrt Ljubljana (vrednost: 40 €)*
Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.
Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

*Vstopnice za Živalski vrt Ljubljana bodo veljavne od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 4. 11. 2015 na svoji spletni strani objavil imena in priimke nagrajencev, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Vsi nagrajenci imajo do vključno 13. 11. 2015 čas, da organizatorju na e-naslov info@nlbvita.si sporočijo: ime in priimek, stalni/začasni naslov, kamor se lahko pošlje nagrado in kontaktno telefonsko številko.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.

V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in sporočijo zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade

Nagrade bodo nagrajencem poslane s poštno pošiljko najkasneje do 6 . 11. 2015. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke nagrajencev izbrisal oziroma uničil, ko bodo nagrade poslane. Osebni podatki nagrajencev ne bodo uporabljeni za namene neposrednega trženja.

8. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje strani www.nlbvita.si zaradi višje sile oz. dogodkov, ki so izven organizatorjevega nadzora.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh pravil sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator:

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana

Nazaj