Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v Sloveniji, kot »direktor sektorja financ«!

08. 09. 2022

O zavarovalnici

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna zavarovalnica v Sloveniji, ki nudi svoja zavarovanja ekskluzivno preko NLB, d.d. Ustanovljena je bila leta 2003 in od takrat deluje predvsem na trgu življenjskih zavarovanj, prisotna pa je tudi v zavarovalni vrsti nezgodnih zavarovanj ter v zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj. Ustanovili sta jo belgijska KBC Insurance NV in NLB, d.d., leta 2020 pa je prešla v 100% last Pozavarovalnice Sava, d.d., s tem pa postala del razvejane, stabilne in prodorne zavarovalne skupine. Poslanstvo Vite se odraža s sloganom: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« Z razvejano poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov, ki poznajo potrebe in zahteve svojih strank, zagotavlja Vita visoko profesionalno storitev z osebnim pristopom v vseh fazah poslovnega razmerja in celotnem času trajanja zavarovanja. Vita pa ne skrbi le za svoje stranke, ampak v najmanj enaki meri tudi za svoje zaposlene, saj se zaveda, da so zaposleni njene prve stranke. Eden od strateških ciljev Vite na tem področju je, da postane sinonim za odlično delovno okolje.

Tip novice: Delovno mesto

Katere bodo tvoje poglavitne naloge?
 • Organiziranje poslovnega procesa sektorja,
 • motiviranje zaposlenih, spremljanje razvoja in izpolnjevanja dogovorjenih aktivnosti zaposlenih v sektorju,
 • vzpostavljanje in izvajanje učinkovitih kontrolnih aktivnosti za obvladovanje tveganj sektorja,
 • priprava gradiv in koordiniranje Naložbenega kolegija (ALCO),
 • priprava in koordiniranje poslovnega načrta družbe,
 • priprava poslovnega načrta Sektorja financ,
 • kontroliranje izvajanja poslovnega načrta sektorja in korektivno ukrepanje,
 • priprava gradiv za nadzorni svet in revizijsko komisijo,
 • poročanje upravi Vite v skladu s Poslovnikom o delu uprave Vite,
 • poročanje zunanjim institucijam v skladu z zakonskimi predpisi (AZN, EIOPA, CRS in FATCA),
 • vodenje projektnih skupin po sklepu uprave,
 • koordinacija s partnerskimi finančnimi institucijami na področju finančnega poslovanja,
 • spremljanje in izvajanje vsebinske kontrole za izločene posle naložbenja,
 • spremljanje, oblikovanje predlogov upravi za odločanje o delovni uspešnosti delavcev sektorja in drugo.
Kaj pričakujemo od tebe?
 • VII. ali VI/2. ali VI/1. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge sorodne smeri,
 • 5 let delovnih izkušenj,
 • dobro poznavanje širšega ter ožjega (makro)ekonomskega okolja in tržnih razmer, v katerih posluje zavarovalnica,
 • osnovno znanje na področju notranjega upravljanja in vsaj osnovno razumevanje pravnega okolja, v katerem posluje zavarovalnica,
 • druga ključna managerska znanja in sposobnost uporabe temeljnih managerskih orodij,
 • kompetence, kot so: zanesljivost in odgovornost, etičnost, usmerjenost na stranko, sodelovanje z drugimi, samoiniciativnost, ciljna usmerjenost, dobro razvita sposobnost pisnega in govornega izražanja, motiviranje, delegiranje, odločanje, reševanje konfliktov, vzgoja in razvoj sodelavcev.
Kaj ti ponujamo?
 • Zaposlitev za nedoločen čas za mandatno obdobje 4 leta (vodilno delovno mesto) s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) ter s poskusnim delom 6 mesecev,
 • prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z možnostjo dela od doma,
 • možnost udeležbe na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih,
 • pričetek dela takoj oz. po dogovoru.

Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela skupaj z življenjepisom in dokazili pošlješ do 18. 9. 2022 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si.

Nazaj