Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v Sloveniji, kot »direktor službe za podporo prodaji«!

25. 04. 2023

Te veseli priprava prodajne strategije za prodajo življenjskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj na bančni prodajni poti in spletu? Si želiš skrbeti za doseganje izvrstnih prodajnih rezultatov? V zavarovalnici Vita želimo svojim strankam zagotavljati najboljše produkte in najboljše rešitve, ki odgovarjajo potrebam sodobnega časa. Naš slogan pravi: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« In to mislimo čisto zares – tako za naše stranke, kot tudi za naše zaposlene. Za stranke nudimo prvovrstne zavarovalne produkte, zaposlenim pa odlično delovno okolje. Vabimo te, da se nam pridružiš in nam pomagaš postati še boljši.

Tip novice: Delovno mesto

Katere bodo tvoje poglavitne naloge?
 • Vodenje, nadziranje in usmerjanje organizacijskega dela in posameznikov v skladu s strategijo in poslovno politiko zavarovalnice,
 • opredelitev jasne prodajne strategije po posameznem prodajnem kanalu (privatno bančništvo, poslovna mreža, kontaktni center in lastnih prodajnih kanalih zavarovalnice- spletna stran, mobilna aplikacija in spletna poslovalnica),
 • skrb za planiranje prodaje življenjskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj na bančni prodajni poti in na spletu oz. drugih lastnih prodajnih kanalih zavarovalnice,
 • skrb za učinkovito izvajanje prodajnih akcij in uvajanje novih produktov ter drugih prodajnih aktivnosti,
 • skrb za pripravo predlogov in ukrepov za standardizacijo in izboljševanje učinkovitosti prodajnih poti znotraj banke,
 • vodenje procesa skrbništva nad posameznimi prodajnimi kanali banke z namenom vzdrževanja in ustvarjanja odnosa s prodajnimi kanali banke,
 • priprava letnega poslovnega plana službe,
 • nadzor nad upravljanjem Info kanala zavarovalnice,
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih gradiv, okrožnic in navodil za delo na področju prodaje zavarovanj, strokovnih in PR člankov ter sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja,
 • spremljanje in sodelovanje v merjenju zadovoljstva strank,
 • priprava poročil o prodaji po produktih in obveščanje uprave ter poslovne mreže o rezultatih po sistemu rednega poročanja o dejansko izvedeni prodaji zavarovalnih produktov,
 • merjenje učinkovitosti in ocenjevanje prodajnih akcij ter prodajnih treningov in ostalih aktivnosti in redno poročanje upravi o rezultatih le-teh,
 • spremljanje in sodelovanje pri izvajanju analiz trga in konkurence v Sloveniji ter skrb za prenos dobrih poslovnih praks v Sloveniji in v tujini, prepoznavanje potreb in potenciala trga pri prodaji življenjskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj, zbiranje in podajanje idej za razvoj novih produktov in (asistenčnih) storitev ter izboljšav programskih prodajnih orodij tako z vidika prodaje kakor tudi strank,
 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih e-gradiv, za katere je odgovorna služba,
 • sodelovanje pri pripravi prodajnih protokolov,
 • sodelovanje s poslovno mrežo banke, komercialisti in vodji poslovalnic,
 • izvedbe dogodkov v poslovalnicah namenjenih pospeševanju prodaje,
 • organizacija in izvrševanje procesa nalog klicnega centra zavarovalnice in sodelovanje s klicnim centrom banke,
 • načrtovanje razvoja zaposlenih in ocenjevanje njihove delovne uspešnosti ter sodelovanje pri kadrovskem izboru,
 • skrb za optimizacijo in avtomatizacijo procesov in optimalno število zaposlenih v službi,
 • mentorstvo in prenos znanj med zaposlenimi v službi in zavarovalnici,
 • spremljanje in nadzor delovnih procesov ter predlaganje in uvajanje sprememb in izboljšav,
 • sodelovanje v projektnih skupinah zavarovalnice,
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oz. uprave, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta oz. dela delovne sredine, kjer se opravlja delo.
Kaj pričakujemo od tebe?
 • VII., VI/2. ali VI/1. stopnja izobrazbe, ekonomske ali druge smeri,
 • aktivno znanje tujega jezika,
 • poznavanje bančno zavarovalnih produktov,
 • standardna in specializirana orodja za PC,
 • osnovno znanje na področju notranjega upravljanja in vsaj osnovno razumevanje pravnega okolja, v katerem posluje zavarovalnica,
 • dobro poznavanje širšega ter ožjega (makro)ekonomskega okolja in tržnih razmer, v katerih posluje zavarovalnica,
 • druga ključna managerska znanja in sposobnost uporabe temeljnih managerskih orodij.
Kaj ti ponujamo?
 • Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) s poskusnim delom 6 mesecev,
 • prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z možnostjo dela od doma.
Kako oddaš prijavo in kaj mora ta obsegati?

Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela pošlješ do 8. 5. 2023 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si.

Nazaj