Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v Sloveniji, kot »poslovni sekretar«!

12. 04. 2023

Te veseli izvajanje poslovnega protokola, koordiniranje stikov in spremljanje odnosov Vite s finančnimi in drugimi institucijami v Sloveniji, organizacijska in administrativna podpora Upravi in drugim organizacijskim enotam zavarovalnice ter vodenje centralnega registra kadrovskih podatkov zaposlenih? Naš slogan pravi: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« In to mislimo čisto zares – tako za naše stranke, kot tudi za naše zaposlene. Za stranke nudimo prvovrstne zavarovalne produkte, zaposlenim pa odlično delovno okolje. Vabimo te, da se nam pridružiš in nam pomagaš postati še boljši.

Tip novice: Delovno mesto

Katere bodo tvoje poglavitne naloge?
 • Koordiniranje stikov in spremljanje odnosov Vite s finančnimi in drugimi institucijami v Sloveniji,
 • izvajanje poslovnega protokola,
 • organizacijska in administrativna podpora Upravi zavarovalnice,
 • administrativna podpora organizacijskim enotam zavarovalnice,
 • odgovornost za ustrezno evidentiranje vse prejete in izhodne pošte,
 • skrb za digitalizacijo procesov v sekretariatu,
 • skrb za arhiviranje izvirnikov pogodb zavarovalnice in druge dokumentacije zavarovalnice, za katero je odgovoren sekretariat (kot npr.: korespondenca z Agencijo za zavarovalni nadzor, FURS, IPRS in drugimi regulatorji, s poslovnimi partnerji ter drugimi subjekti), skrb za arhiviranje zapisnikov sej revizijske komisije in sej nadzornih svetov, zapisnikov skupščin in drugih za družbo pomembnih dokumentov,
 • izvajanje politike zdravstvenega in socialnega varstva ter varstva pri delu,
 • vodenje postopkov vključevanja zaposlenih v vse oblike zdravstvenega, nezgodnega in življenjskega zavarovanja, obveznega pokojninskega ter kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
 • vodenje centralnega registra kadrovskih podatkov zaposlenih,
 • skrb za pravočasno posredovanje podatkov, relevantnih za obračun plač zunanjemu izvajalcu za obračun plač,
 • skrb za administriranje in nadzor na aplikacijo za vodenje evidence delovnega časa zaposlenih,
 • priprava odgovorov na poizvedbe stečajnih upraviteljev,
 • podpora zaposlenim pri organizaciji udeležbe na izobraževanjih doma in v tujini,
 • skrb za izvajanje rednih servisov službenih vozil, skrb za izvajanje/podaljševanje avtomobilskih zavarovanj za službena vozila, skrb za redno izvajanje čiščenja službenih vozil in skrb za redno menjavo pnevmatik na službenih vozilih zavarovalnice,
 • izvajanje aktivnosti s področja trajnosti,
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oz. uprave, ki smiselno sodijo v delokrog delovnega mesta oz. dela delovne sredine, kjer se opravlja delo.
Kaj pričakujemo od tebe?
 • VI/2. ali V/1. stopnja izobrazbe,
 • smer izobrazbe: upravne, ekonomske ali druge smeri,
 • zanesljivost in odgovornost, etičnost, usmerjenost na stranko, sodelovanje, samoiniciativnost,
 • 2 - 4 leta delovnih izkušenj.
Kaj ti ponujamo?
 • Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) s poskusnim delom 5 mesecev,
 • prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z bogatim programom promocije zdravja na delovnem mestu,
 • možnost udeležbe na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih,
 • pričetek dela takoj oz. po dogovoru.
Kako oddaš prijavo in kaj mora ta obsegati?

Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela pošlješ do 14. 4. 2023 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si.

Nazaj