Razkritje, povezano s trajnostjo

30. 06. 2021

Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019 sprejela Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) ((EU) 2019/2088). Namen uredbe o razkritjih je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike.

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. kot del Zavarovalne skupine Sava in v skladu z usmeritvami skupine podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Uvedli bomo tehnične standarde, ki jih je Evropska komisija objavila 2. februarja, in ustrezno ažurirali svoja razkritja.

Pri sodelovanju pri uresničevanju strategije trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020-2022 in pripravi strategije za naslednje obdobje se bomo oprli na okvir, določen z uredbo SFDR, taksonomijo EU in Direktivo glede razkritja nefinančnih informacij.

Tip novice: Trajnost

1. Tveganje glede trajnosti

1.1. Politika vključevanja tveganj glede trajnosti v sprejemanje investicijskih odločitev

Zavarovalnica Vita kot del Zavarovalne skupine Sava v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja skupine za obdobje 2020-2022 postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020-2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine (https://www.sava-re.si/sl-si/zavarovalna-skupina-sava/trajnostni-razvoj).

Uprava Save Re, d.d., kot obvladujočega podjetja Zavarovalne skupine Sava, je na svoji seji 22. 6. 2021 sprejela Trajnostno naložbeno politiko Zavarovalne skupine Sava, s katero se je zavezala, da bo skupina v letih 2021–2022 razvila strategijo zmanjševanja toplogrednih izpustov. Poleg tega skupina v svojih naložbenih odločitvah uvaja še nekoliko razširjen seznam izključitev, na podlagi katerega se dodatno zavezuje, da ne bo vlagala v dejavnosti proizvodnje premoga za ogrevanje in pridobivanja nafte iz skrilavca. Zavarovalnica Vita bo seznam izključitev v svoje naložbene procese uvedla po pristopu k Trajnostni naložbeni politiki Zavarovalne skupine Sava, predvidoma v letu 2022.

1.2. Vključevanje tveganj glede trajnosti v politike prejemkov

Tveganja glede trajnosti trenutno niso vključena v politike prejemkov skupine. Kot je omenjeno zgoraj, skupina razvija postopek za vključevanje tveganj glede trajnosti in dejavnikov trajnosti v postopke sprejemanja naložbenih odločitev. Kot naravni del tega želi skupina upoštevanje tveganj glede trajnosti vključiti v politike prejemkov in uprava Save Re, d.d., kot obvladujočega podjetja Zavarovalne skupine Sava, se je zavezala, da to izvede v naslednjem strateškem obdobju.

2. Izjava o glavnih škodljivih vplivih

Zavarovalnica Vita kot del Zavarovalne skupine Sava v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja skupine za obdobje 2020-2022 postopno in sistematično vključuje okoljska, socialna in upravljavska (ESG) merila v svoje postopke sprejemanja odločitev in nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb. Več o Strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalne skupine Sava za obdobje 2020-2022 lahko preberete v trajnostnem poročilu skupine (https://www.sava-re.si/sl-si/zavarovalna-skupina-sava/trajnostni-razvoj).

Uprava Save Re, d.d., kot obvladujočega podjetja Zavarovalne skupine Sava, je na svoji seji 22. 6. 2021 sprejela Trajnostno naložbeno politiko Zavarovalne skupine Sava, s katero se je zavezala, da bo skupina v letih 2021–2022 razvila strategijo zmanjševanja toplogrednih izpustov. Poleg tega skupina v svojih naložbenih odločitvah uvaja še nekoliko razširjen seznam izključitev, na podlagi katerega se dodatno zavezuje, da ne bo vlagala v dejavnosti proizvodnje premoga za ogrevanje in pridobivanja nafte iz skrilavca. Zavarovalnica Vita bo seznam izključitev v svoje naložbene procese uvedla po pristopu k Trajnostni naložbeni politiki Zavarovalne skupine Sava, predvidoma v letu 2022.

Nazaj