Revidirano letno poročilo 2014

27. 05. 2015

Tip novice: Poročila

Spoštovani.

Za nami je izjemno dinamično leto. Ponosni smo, da smo v letu 2014 v življenjski zavarovalnici NLB VITA ponovno dosegli izjemne rezultate in presegli pomembne mejnike v svojem poslovanju.

Rast zbrane premije je znašala 25%, kar je bilo znatno bolje od povprečja zavarovalniške panoge. Trg življenjskih zavarovanj se je sicer v lanskem letu stabiliziral, a kljub temu ni dosegel pozitivne medletne rasti zbranih premij. Na slovenskem trgu klasičnih življenjskih zavarovanj smo tako dosegli 10,1% tržni delež, kar je za 2,1 odstotne točke več kot leto poprej. V letu 2014 je čisti dobiček družbe znašal 5,6 mio EUR, knjigovodska vrednost kapitala je dosegla 53,1 mio EUR, bilančna vsota pa je povečala na 344 mio EUR. To so mejniki, za katere se že na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem, zlasti pa finančnim svetovalcem v NLB.
Pregled ponudbe konkurenčnih zavarovalnic v primerjavi s produkti NLB Vite kaže, da v življenjski zavarovalnici NLB Vita nudimo konkurenčne produkte, z razliko, da so le ti strankam predstavljeni v okviru celovitega finančnega nasveta, ki ga izvajajo že zgoraj omenjeni finančni svetovalci NLB banke. Finančni svetovalci, ki svoje delo opravljajo v poslovalnicah banke NLB, so naša konkurenčna prednost. Strankam ponujajo predvsem tiste produkte, ki so za posameznika najbolj primerni. Ob tem pa so jim na razpolago še ves čas trajanja zavarovalne pogodbe. Na takšen način s stranko ustvarjajo dolgoročen poslovni odnos, ki temelji na zaupanju.

Življenjska zavarovalnica NLB Vita je v preteklem letu nadaljevala trend razvoja novih oziroma prenove obstoječih produktov. Tako smo modificirali NLB Vita Zanesljivo in NLB Naložbo Vita Multi za segment seniorjev. Na področju naložbenih življenjskih zavarovanj smo strankam tudi v lanskem letu ponudili naložbeno življenjsko zavarovanje z zaščito glavnice. V jeseni 2014 smo pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za prodajo zavarovalne vrste zdravstvenih zavarovanj in tako konec leta predstavili nov produkt - zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco NLB Vita Tujina.

V letu 2014 smo velik del naših aktivnosti posvetili trženju zavarovalnih produktov, predvsem pa aktivnemu sodelovanju s finančnimi svetovalci v poslovalnicah NLB. Trženjske aktivnosti so bile v veliki meri usmerjene v informiranje strank o pokojninski tematiki in produktih primernih za zagotovitev sredstev za ta namen, kot tudi pomembnosti življenjskih zavarovanj v portfelju vsake stranke. Cilj vseh izvedenih aktivnosti je bil poleg povečanja obsega zbrane premije tudi večja prepoznavnost življenjske zavarovalnice NLB Vita in ozaveščanje strank o tem, da lahko vse informacije o produktih življenjskih zavarovanj dobijo v poslovalnicah NLB. Posebej smo ponosni tudi na prenovljeno spletno stran in vzpostavitev profila NLB VITE na dveh družbenih omrežjih. Pomembni napori pa so bili usmerjeni tudi v nadaljnjo optimizacijo notranjih poslovnih procesov in implementaciji direktive Solventnost II, ki stopi v veljavo s 1. januarjem 2016.

Kot družbeno odgovorno podjetje smo posebno pozornost namenili skrbi za segment najmlajših. Kot sponzor smo sodelovali na dogodkih namenjenim otrokom: Čarobnih dnevih, Otroškem bazarju in Pikinih dnevih. Prav tako pa smo sponzorska sredstva namenili organizaciji Slovenskega knjižnega sejma, Ljubljanskega maratona in Rdečemu križu Slovenije za pomoč socialno šibkejšim družinam, Živalskemu vrtu Ljubljana pa smo z donacijo priskočili na pomoč ob žledolomu in izgradnji nove ograde za rise.
Ponosna in zadovoljna sem, da so prizadevanja sodelavcev v NLB VITI in zavzetost finančnih svetovalcev, kot tudi podpora obeh lastnikov obrodili sadove. Življenjska zavarovalnica NLB Vita bo tudi v prihodnje poslovala kot bančna zavarovalnica, ki na slovenskem trgu na sodoben način ponuja transparentne, fleksibilne in raznolike zavarovalne produkte, ki zadovoljujejo pričakovanja in potrebe večine naših strank, ter si ob tem še naprej prizadevala nuditi kakovostne storitve in zagotavljati želeno varnost.
Za odlično sodelovanje se zahvaljujem vsem sodelavcem v življenjski zavarovalnici NLB VITA in NLB, zavarovancem, poslovnim partnerjem in lastnikoma z zavezo, da nam boste lahko zaupali tudi v prihodnje.

S spoštovanjem,
Mag. Barbara Smolnikar
Predsednica Uprave

Revidirano letno poročilo 2014

Nazaj