Revidirano letno poročilo 2016

18. 04. 2017

NLB Vita je tudi v letu 2016 presegla pomembne mejnike v svojem poslovanju. Obračunana kosmata zavarovalna premija je bila s 63,8 mio EUR najvišja v zgodovini zavarovalnice, s čimer so uspeli povečati tržni delež med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami na 11,1 % tržni delež oz 4. mesto.

Tip novice: Poročila

Revidirano letno poročilo 2016

Nazaj