Sporočilo za javnost

06. 01. 2020

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov, NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, s sedežem Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija (''NLB Vita'') objavlja naslednje sporočilo za javnost:

Tip novice: Obvestila

Dne 30.12.2019 in 6.1.2020 smo prejeli obvestilo delničarjev NLB Vite, KBC Insurance NV in NLB d.d. o tem, da sta sklenila pogodbo o prodaji svojih 50% lastniških deležev v NLB Viti (skupaj 100%) z družbo Pozavarovalnica Sava, d.d.

Nazaj