Sprememba splošnih pogojev

17. 02. 2015

Obvestila zavarovalcem za produkte NLB Vita Odgovorna, Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, NLB Vita Senior, Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev, NLB Vita Varna, sklenjene po splošnih pogojih do 11.2.2015

Tip novice: Produkti

Obveščamo vas, da je NLB Vita d.d. Ljubljana 11.2.2015 spremenila splošne pogoje za produkte NLB Vita Odgovorna, Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, NLB Vita Senior, Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev, NLB Vita Varna, ter jih uskladila z določili splošnih pogojev iz 973., 974. in 976. členov Obligacijskega zakonika. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od 12.2.2015 in so na voljo pri obeh posrednikih NLB Vite, NLB d.d. in Banki Celje d.d., prav tako pa so dostopni tudi na naši spletni strani www.nlbvita.si. V primeru nastanka zavarovalnega primera za police, sklenjene po splošnih pogojih, veljavnih do 11.2.2015, bo zavarovalnica takšen zavarovalni primer obravnavala po določilih spremenjenih splošnih pogojev, kar je zavarovalcu v korist.

Obvestila zavarovalcem za produkt Individualno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

Obveščamo vas, da se je NLB Vita d.d. Ljubljana 11.2.2015 s sklepom uprave dne 11.2.2015 zavezala, da bo pri vseh veljavnih zavarovalnih pogodbah za produkt Individualno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, sklenjenih do vključno 17.4.2011, ravnala na sledeč način:

  • v primeru, če bo zavarovalni primer nastopil zaradi namernega ravnanja upravičenca ali osebe, ki bi bila sicer upravičena do izplačila za takšen zavarovalni primer in bodo do takrat plačane vsaj tri letne premije oziroma premija vsaj za tri leta, bo izplačala matematično rezervo pogodbe zavarovalcu oziroma njegovim dedičem, če je bilo zavarovano njegovo življenje;
  • v primeru, da bo zavarovalni primer nastopil kot posledica vojnih operacij, zavarovalnica ne bo izplačala zavarovalne vsote, ampak matematično rezervo pogodbe.

S tem so določila splošnih pogojev usklajena z 974. in 976. členom Obligacijskega zakonika, kar je zavarovalcu v korist.

Nazaj