Sprememba Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov

01. 01. 2015

Zaradi spremembe Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov se bo s 1.1.2015 povišala višina davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) iz trenutnih 6,5 % na 8,5 %.

Tip novice: Obvestila

Nova višina davka se bo upoštevala pri izdanih fakturah za zavarovalne premije od 1.1.2015 dalje ter pri izplačilih, ki bodo izvedena od vključno tega datuma dalje. Prav tako pa bo nova višina davka vplivala tudi na povišanje zavarovalnih premij za zavarovalne pogodbe, sklenjene za dobo, krajšo od 10 let.

Nazaj