Pogoji koriščenja popusta

Popust se lahko koristi izključno ob sklenitvi NLB Vita Tujina preko spletne strani www.zav-vita.si, digitalne poslovalnice e.VITA in mobilne aplikacije e.VITA. Promocijska koda je prenosljiva in vnovčljiva do 10. marca 2024. Ob sklenitvi zavarovanj se lahko uveljali samo ena promocijska koda, popusti se ne seštevajo.

NLB Vita Tujina je zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 1834665, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR. Zavarovanje trži NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.