Prijava zavarovalnega primera

Prijava zavarovalnega primera je preprosta, ne glede na to, za kakšno vrsto zavarovanja gre. S pomočjo spodnjih obrazcev lahko vnaprej pripravite vse potrebne podatke in dokumentacijo.

Kako prijaviti zavarovalni primer?

 

Življenjsko in nezgodno zavarovanje

Za čim bolj preprosto prijavo zavarovalnega primera vas prosimo, da se z dokumentacijo v zvezi z nezgodnim dogodkom oglasite v eni od poslovalnic NLB. Dokumentacija je različna in odvisna od nezgodnega dogodka (npr. zdravniški izvidi, dokazila o bolniškem staležu, vozniško dovoljenje, policijski zapisnik in podobno).

Z registracijo v spletno poslovalnico e-Vita pa lahko prijavo zavarovalnega primera oddate preko spleta.

Registriraj se v spletno poslovalnico e-Vita

 

Zavarovanje s hitrim dostopom do specialističnih obravnav

Zavarovanci ob bolezni ali poškodbi pokličite na asistenčni center zavarovalnice, vsak dan med 8. in 17. uro na brezplačno telefonsko številko 080 10 84.

NLB Vita Tujina

Ob nastanku zavarovalnega primera morate nemudoma oz. najkasneje v roku 48 ur po nastanku obvestiti asistenčni center zavarovalnice na telefonsko številko +386 (0)59 69 22 00.

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki ne presegajo skupnega zneska 150 EUR po zavarovalnem primeru, poravna zavarovanec sam, po povratku v domovino pa se njihovo povračilo uveljavlja neposredno pri zavarovalnici. Stroške, ki znašajo 150 EUR ali več, zavarovalnica povrne neposredno izvajalcu opravljenih storitev skladno z določili splošnih pogojev.

Zahtevek za uveljavljanje pravice do zavarovalnine je treba predložiti zavarovalnici najkasneje v roku 3 mesecev po vrnitvi v Republiko Slovenijo ali državo zavarovančevega stalnega bivališča, prek spodnjega obrazca.

Prenesi zahtevek

Potrebujete pomoč?
Pokličite na 080 87 98 ali pa nam pišete na elektronski naslov info@zav-vita.si.

Pogosta vprašanja?

Zavarovalni primer v tujini – katere podatke moram posredovati?

Ob klicu v klicni center mora zavarovanec ali njegov predstavnik posredovati naslednje podatke:

 1. ime, priimek in naslov zavarovanca,
 2. številko in veljavnost zavarovalne police,
 3. kraj in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
 4. kratek opis problema, ki ga ima, in obliko pomoči, ki jo potrebuje.

Asistenčni center je obveščen – kako mi bodo pomagali?

Zdravniki asistenčnega centra se bodo takoj, ko bodo obveščeni o nezgodi ali bolezni, povezali z lečečim zdravnikom, ugotovili postopek in ustreznost zdravljenja, svetovali in organizirali ter v okviru zavarovalne vsote prevzeli stroške zdravljenja in prevoza do najbližje ustrezne bolnišnice ali v domovino.

Uveljavljanje pravice do zavarovalnine – kakšen je postopek?

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki ne presegajo skupnega zneska 150 EUR po zavarovalnem primeru, poravna zavarovanec sam, po povratku v domovino pa se njihovo povračilo uveljavlja neposredno pri zavarovalnici. Stroške, ki znašajo 150 EUR ali več, zavarovalnica povrne neposredno izvajalcu opravljenih storitev skladno z določili splošnih pogojev.

Zahtevek za uveljavljanje pravice do zavarovalnine je treba predložiti zavarovalnici najkasneje v roku treh (3) mesecev po vrnitvi v državo zavarovančevega stalnega bivališča. K zahtevku je treba predložiti vso potrebno dokumentacijo o zavarovalnem primeru in nuditi zavarovalnici vse informacije o zavarovalnem primeru. Dokumentacija o zavarovalnem primeru obsega:

 • zdravstveno dokumentacijo o zavarovalnem primeru, ki upravičuje nujnost zdravljenja,
 • kopijo zavarovalne police,
 • originalni račun stroškov tuje zdravstvene pomoči (predloženi zdravniški in/ali bolnišnični računi morajo vsebovati ime in rojstne podatke zavarovanca, vrsto bolezni in zdravljenja),
 • originalni račun za zdravila in prevoze,
 • v primeru nezgode: uradno poročilo ali potrdilo, napisano v tujini na podlagi okoliščin nesreče oziroma poškodbe,
 • uradni prevod dokumentacije na zahtevo zavarovalnice,
 • dodatno dokumentacijo na zahtevo zavarovalnice.