Revidirano letno poročilo 2018

NLB Vita je v letu 2018 obeležila 15. obletnico obstoja in ob uspešnem poslovanju dosegla pomembne mejnike. S 76,9 mio EUR obračunane kosmate zavarovalne premije je bila ta najvišja v zgodovini zavarovalnice, s čimer smo uspeli tržni delež med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami, brez upoštevanja pokojninskih družb, povečati na 14,6% in se utrdili na 3. mestu.