NLB Vita Izbrana za pokojnino – sestava naložbenega premoženja