NLB Vita je uspešno sklenila poslovno leto 2019

NLB Vita je v letu 2019 ob uspešnem poslovanju dosegla pomembne mejnike. S 84,5 mio EUR obračunane kosmate zavarovalne premije je bila ta najvišja v zgodovini zavarovalnice, s čimer smo uspeli tržni delež med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami, brez upoštevanja pokojninskih družb, povečati na 15,6% in se utrdili na 3. mestu.