Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2019

Na spodnji povezavi objavljamo Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2019, ki je bilo pregledano s strani revizijske družbe Ernst & Young d.o.o. in za katerega je zavarovalnica dne 10.3.2020 prejela Poročilo neodvisnega revizorja o zagotovilu.