Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2020

Na spodnji povezavi objavljamo Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2020, ki je bilo pregledano s strani revizijske družbe KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., in za katerega je zavarovalnica dne 31.3.2021 prejela Poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu.