Prosto delovno mesto - direktor sektorja računovodstva in kontrolinga (m/ž)

O zavarovalnici:

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna zavarovalnica v Sloveniji, ki nudi svoja zavarovanja ekskluzivno preko NLB, d.d. Ustanovljena je bila leta 2003 in od takrat deluje predvsem na trgu življenjskih zavarovanj, prisotna pa je tudi v zavarovalni vrsti nezgodnih zavarovanj ter v zavarovalni vrsti zdravstvenih zavarovanj. Ustanovili sta jo belgijska KBC Insurance NV in NLB, d.d., leta 2020 pa je prešla v 100% last Pozavarovalnice Sava, d.d., s tem pa postala del razvejane, stabilne in prodorne zavarovalne skupine. Poslanstvo Vite se odraža s sloganom: »Življenje je nepredvidljivo. Stojimo vam ob strani in izpolnimo obljube.« Z razvejano poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov, ki poznajo potrebe in zahteve svojih strank, zagotavlja Vita visoko profesionalno storitev z osebnim pristopom v vseh fazah poslovnega razmerja in celotnem času trajanja zavarovanja. Vita pa ne skrbi le za svoje stranke, ampak v najmanj enaki meri tudi za svoje zaposlene, saj se zaveda, da so zaposleni njene prve stranke. Eden od strateških ciljev Vite na tem področju je, da postane sinonim za odlično delovno okolje. Več o nas si lahko prebereš na www.zav-vita.si.

Katere bodo tvoje poglavitne naloge?

 • organiziranje poslovnega procesa sektorja,
 • motiviranje zaposlenih, spremljanje razvoja in izpolnjevanja dogovorjenih aktivnosti zaposlenih v sektorju,
 • vzpostavljanje in izvajanje učinkovitih kontrolnih aktivnosti za obvladovanje tveganj sektorja,
 • sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta družbe,
 • kontroliranje izvajanja poslovnega načrta družbe in obveščanje uprave,
 • koordiniranje priprave poročil za spremljanje stroškov po organizacijskih enotah in drugih poročil,
 • priprava poslovnega načrta Sektorja računovodstva in kontrolinga,
 • kontroliranje izvajanja poslovnega načrta sektorja in korektivno ukrepanje,
 • poročanje lastniku za potrebe mesečnega kontrolinga in kvartalne konsolidacije,
 • poročanje upravi Vite v skladu s Poslovnikom o delu uprave Vite,
 • poročanje zunanjim institucijam (FURS, Statistični urad) v skladu z zakonskimi predpisi,
 • vodenje projektnih skupin po sklepu uprave,
 • sodelovanju v delovnih skupina in odborih Vite po sklepu uprave,
 • uveljavljanje izvajanja sklepov politik Vite, določb splošnih, posebnih in posamičnih aktov Vite, delovnih navodil in standardov v delovanju sektorja/službe,
 • oblikovanje predlogov za zagotavljanje kadrovskih virov,
 • koordinacija in oblikovanje predlogov upravi za odločanje o izvajanju pogodbe o zaposlitvi delavcev sektorja, ki ne sodijo v pristojnost odločanja uprave Vite ali vodstva.

Kaj pričakujemo od tebe?

 • VII. ali VI/2. ali VI/1. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge sorodne smeri
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • dobro poznavanje širšega ter ožjega (makro)ekonomskega okolja in tržnih razmer, v katerih posluje zavarovalnica,
 • vsaj osnovno znanje na področju notranjega upravljanja in vsaj osnovno razumevanje pravnega okolja, v katerem posluje zavarovalnica,
 • kompetence, kot so: zanesljivost in odgovornost, etičnost, usmerjenost na stranko, sodelovanje z drugimi, samoiniciativnost, ciljna usmerjenost, dobro razvita sposobnost pisnega in govornega izražanja, motiviranje, delegiranje, odločanje, reševanje konfliktov, vzgoja in razvoj sodelavcev.

Kaj ti ponujamo?

 • Pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s stimulativnim plačilom (fiksni in variabilni del) ter s poskusnim delom 6 mesecev,
 • prijazno, urejeno in sproščeno delovno okolje z možnostjo dela od doma,
 • možnost udeležbe na rednih izobraževanjih ter usposabljanjih,
 • pričetek dela takoj oz. po dogovoru.

Če ustrezaš pogojem in si želiš novih izzivov, te vabimo, da prijavo za opravljanje dela skupaj z življenjepisom in dokazili pošlješ do 8.4.2022 na elektronski naslov zaposlitev@zav-vita.si.