Spremembe v upravi zavarovalnice

V zavarovalnici Vita smo okrepili upravo zavarovalnice, saj je dr. Barbara Smolnikar dne 9.3.2023 pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave. Uprava zavarovalnice Vita od 10. 3. 2023 tako deluje v sestavi: dr. Barbara Smolnikar, predsednica uprave, mag. Irena Prelog članica uprave in mag. Tine Pust član uprave.

                                  

dr. Barbara Smolnikar,       mag. Irena Prelog,              mag. Tine Pust

predsednica uprave           članica uprave                    član uprave