Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2022

Na spodnji povezavi objavljamo Poročilo o solventnosti in finančnem položaju za poslovno leto 2022, ki je bilo pregledano s strani revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o., in za katerega je zavarovalnica dne 27.3.2023 prejela Poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu.