Tečajnica skladov

NLB Vita Izbrana in NLB Vita Varčevanje +

Trenutna vrednost enot premoženja

Sprememba v %*

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP
(v EUR)
Dnevna 12m 36m 60m