Za osebe, stare od 18 do 70 let (predvsem kreditojemalce)

Trajanje zavarovanja za obdobje 1 do 30 let

Poskrbi za finančno varnost svojih najbližjih

Zakaj NLB Vita Odgovorna?

 • Življenjsko zavarovanje z vezavo na kredit ali brez nje.
 • Pri zavarovalnih vsotah do 200.000 EUR ne potrebuješ zdravniškega pregleda.
 • Zavarovanje lahko vežeš na kredit pri katerikoli banki.
 • V primeru smrti zavarovanca poplačamo kredit do višine zavarovalne vsote.
 • Možnost brezplačnega informativnega izračuna priporočene zavarovalne vsote, ki upošteva osebne dohodke in družinsko situacijo.
 • Zavarovan/-a si lahko že naslednji dan po sklenitvi zavarovalne pogodbe.

Prednosti zavarovanja

 

Zakaj se zavarovati?

Ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Poskrbi za finančno varnost svojih najbližjih in jim ponudi možnost, da ohranijo enak življenjski standard tudi v primeru, če te doleti najhujše.

Za koga?
 • Za vse, ki najemate kredit.
 • Za vse, ki želite v primeru svoje smrti družini zagotoviti finančna sredstva in tako nadomestiti izpad dohodka.
 • Za vse, ki se želite življenjsko zavarovati za primer smrti, a hkrati ne želite varčevati.
 • Za vse, ki potrebujete visoke zavarovalne vsote v primeru smrti.
 • Za vse, ki opravljate tvegan poklic ali se ukvarjate s tveganim hobijem, zato se želite življenjsko zavarovati in tako poskrbeti za svoje bližnje.
 • Za samostojne podjetnike, nosilce poslovodnih funkcij oziroma poslovneže, ki želite v primeru smrti zagotoviti dodatna sredstva za nemoteno poslovanje podjetja.
Kje sklenem življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna?

Zavarovanje lahko skleneš v katerikoli NLB poslovalnici, na daljavo pa prek video klica ali osebnega bančnika NLB. Več informacij lahko dobiš tudi na telefonski številki 080 87 98.

Naroči se na posvet

Zavarovalni paketi življenjskega zavarovanja

Brez vezave na kredit

Pristopna starost
Od 18 do vključno 70 let

Opis zavarovanja

Doba plačevanja premije
Celotno trajanje zavarovanja

Minimalna zavarovalna vsota20.000 €

Vezava na kredit s konstantno zavarovalno vsoto

Pristopna starost
Od 18 do vključno 70 let

Opis zavarovanja

Doba plačevanja premije
Celotno trajanje zavarovanja

Minimalna zavarovalna vsota20.000 €

Vezava na kredit s padajočo zavarovalno vsoto

Pristopna starost
Od 18 do vključno 70 let

Opis zavarovanja

Doba plačevanja premije
2/3 dobe trajanja zavarovanja*

Minimalna zavarovalna vsota6.000 €

* V primeru, ko je višina mesečne premije nižja od 5 EUR, se doba plačevanja premije skrajša na 1/2 dobe trajanja zavarovanja.

Ali veš?

NLB Vita Odgovorna & NLB Vita Specialist
NLB Vita Odgovorna & NLB Vita Specialist

Življenjsko zavarovanje v kombinaciji s hitrim dostopom do specialističnih obravnav.

Visoka zavarovalna vsota ob nizkih premijah
Visoka zavarovalna vsota ob nizkih premijah

S plačilom nizke mesečne premije poskrbiš, da breme tvojih dolgov ne bo padlo na tvoje najbližje.

Možnost izbire kritja petih bolezni ob sklenitvi
Možnost izbire kritja petih bolezni ob sklenitvi

Ob odločitvi za padajočo zavarovalno vsoto lahko izbereš kritje petih bolezni.

Prek video klica, osebnega bančnika ali v poslovalnici
Prek video klica, osebnega bančnika ali v poslovalnici

Pri zavarovalnih vsotah do 200.000 EUR ne potrebuješ predhodnega zdravniškega pregleda.

Kako prijavim zavarovalni primer?

Zavarovalni primer lahko prijaviš tako, da nas obiščeš v eni od NLB Poslovalnic ali pokličeš na telefonsko številko 01 476 58 20. Ob obisku poslovalnice ne pozabi s seboj prinesti dokumentacije v zvezi z zavarovalnim primerom.

Poišči najbližjo poslovalnico

Kaj krije življenjsko zavarovanje?

Pogosta vprašanja

Seveda, življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna lahko sklene tudi podjetje za svojega zaposlenega. Prednosti sklenitve življenjskega zavarovanja za primer smrti za podjetja so naslednje:

 • Podjetje si z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega lahko zagotovi finančna sredstva za nemoteno poslovanje ali pa na ta način zagotovi finančna sredstva svojcem zaposlenega v obliki enkratnega izplačila.
 • Če so za upravičenca določeni svojci zaposlenega, življenjsko zavarovanje za primer smrti predstavlja ugodnost za zaposlene, ki jo podjetje nudi svojim zaposlenim. Zaposlenemu se mora v takem primeru obračunati boniteta.
 • Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke podjetja (v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb).
 • Pri zavarovanjih, ki so sklenjena za 10 let ali več, podjetje ne plača 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).
 • Če nastopi zavarovalni primer in je do izplačila zavarovalnine upravičena pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme. Če so upravičenci za primer smrti svojci zavarovanca, se izplačilo zavarovalnine ne obdavči (v skladu z Zakonom o dohodnini).

Priporočamo ti, da obiščeš najbližjo NLB Poslovalnico, kjer ti bodo s pomočjo orodja za izračun priporočene višine zavarovalne vsote in pogovora o tvoji življenjski situaciji svetovali glede najprimernejše višine zavarovalne vsote zate.

Tukaj se lahko naročiš na brezplačni posvet z NLB svetovalcem.

 • Gre za zavarovanje, ki ga lahko prilagodiš glede na svojo življenjsko situacijo (možnost vezave na kredit in izbire padajoče zavarovalne vsote).
 • Omogoča sklenitev zavarovanja brez zdravniškega pregleda do 200.000 EUR.
 • Začetek zavarovanja je možen že takoj naslednji dan po oddaji ponudbe.
 • Zavarujejo se lahko osebe v starosti od 18 let do vključno 70 let.
 • Nagrajujemo zdrav življenjski slog; možne so posebej ugodne premije pri zavarovanjih nad 150.000 EUR z brezplačnim zdravniškim pregledom.
 • Kritje pet bolezni: izplačilo 5.000 EUR ter oprostitev plačila preostalih premij zavarovanja za primer smrti, če nastopi katera izmed bolezni (možganske kapi, rakavih obolenj, srčnega infarkta, operacije koronarnih arterij in ledvične odpovedi).
 • Možnost predčasne prekinitve zavarovanja v primeru poplačila kredita.
 • Brezplačen informativni izračun priporočene zavarovalne vsote tako za zavarovanca kot za njegovega partnerja.
 • V primeru padajoče zavarovalne vsote je vedno možna mesečna premija, ki se ne plačuje ves čas trajanja zavarovanja.
 • Na voljo je tudi spletna sklenitev zavarovanja (z vnaprej definiranimi omejitvami).

Za uporabo digitalne poslovalnice se moraš najprej registrirati. Registracijo v spletno poslovalnico lahko opraviš na povezavi www.zav-vita.si/sl/login#registracija. Na povezavi Pomoč pri registraciji pa najdeš navodila za pomoč pri sami registraciji.

Obišči povezavo www.zav-vita.si/zasebnost/urejanje-soglasij, na kateri lahko kadarkoli urediš prejemanje naših sporočil oziroma določiš, na kakšen način sme zavarovalnica Vita obdelovati tvoje podatke. V kolikor trženjskih sporočil ne želiš več prejemati, bo v zakonsko določenih 15 dneh ustrezno preprečena nadaljnja uporaba osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

V primeru, da od sklenitve zavarovanja do odkupa/prekinitve ne preteče vsaj 10 let, se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odvede od celotne vrednosti police odkupa oziroma izplačanega zneska, dohodnina pa od razlike med vrednostjo po odbitju davka od prometa zavarovalnih poslov in vplačilom.

Obveznosti lahko plačuješ preko direktne bremenitve ne glede na to, pri kateri banki imaš odprt račun. To urediš tako, da se:

 • s kartico svojega osebnega računa oglasiš v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov.

Položnic za plačevanje rednih mesečnih obveznosti žal ne pošiljamo. Lahko pa obveznosti plačuješ z direktno bremenitvijo, kar pomeni, da bo premija mesečno odtegnjena s tvojega osebnega računa. To lahko urediš z:

 • obiskom najbližje NLB Poslovalnice, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov ter tako urediš direktno bremenitev SEPA.

Zahtevek za duplikat police lahko oddaš v katerikoli NLB Poslovalnici. Če si registriran/-a v naši digitalni poslovalnici e.VITA in imaš nameščeno komponento za digitalni podpis, lahko oddaš zahtevek preko spleta.

Med Vitinimi zavarovanji ločimo rizična zavarovanja in varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja. Rizična življenjska zavarovanja te zavarujejo za primer smrti, nimajo pa varčevalno-naložbenih možnosti. Z varčevalno-naložbenimi zavarovanji se življenjsko zavaruješ, hkrati pa tudi varčuješ. Sredstva v varčevalno-naložbenih zavarovanjih se lahko plemenitijo z zajamčenim donosom ali naložbo v investicijske sklade.

Zdravniški pregled pred sklenitvijo zavarovanja praviloma potrebuješ le pri višjih zavarovalnih vsotah. Tovrsten zdravniški pregled je vedno brezplačen.

V času trajanja zavarovalne pogodbe se lahko odločiš za mirovanje premije (izjema je NLB Vita Senior), kar pomeni začasno prenehanje plačevanja mesečnih premij za največ 6 mesecev.

Lahko pa izbereš tudi kapitalizacijo zavarovanja, ki ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca zavarovalne dobe. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police. Pogodba ostaja v veljavi še naprej.

Za prijavo zavarovalnega primera potrebuješ zdravniško potrdilo z vzrokom smrti in mrliški list.

Prvi korak je prijava zavarovalnega primera. Prijavo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici. Dejanski rok za izplačilo denarja pa je odvisen od konkretnega življenjskega zavarovanja in od tega, kdaj prejmemo popolno dokumentacijo zavarovalnega primera.

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupiš kadarkoli. Če se odločiš, da jo odkupiš ali prekineš, so stroški odkupa in davki odvisni od vrste in trajanja zavarovanja. Nanje pa vpliva tudi to, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, na tej isti zavarovalni pogodbi hkrati tudi zavarovalec.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam piši na info@zav-vita.si.

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli. Urediš jo lahko v NLB Poslovalnici, kjer si sklenil/-a svoje zavarovanje.

Kapitalizacija zavarovanja ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca dobe varčevanja. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police (izjema NLB Vita Senior). Riziko premij zato ni, pogodba pa ostaja v veljavi še naprej.

Da, datum plačila direktne bremenitve lahko spremeniš. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici in v spletni poslovalnici e-Vita, z obrazcem.

Sprememba plačnika na polici je možna. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici.

Če si za varčevanje že poskrbel/-a, ti svetujemo življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto. Takšno zavarovanje je NLB Vita Odgovorna, ki bi v primeru smrti tvoji družini zagotovilo dovolj sredstev za premostitev izgube tvojega dohodka. Da morebitnim posledicam nezgod ne sledijo še finančne težave, pa ti predlagamo tudi nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda. Obenem pa ti svetujemo, da pregledaš tudi varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja – ker se naložba v predalu ne plemeniti.

Danes smo odrasli radi neodvisni in svobodni. Tudi v partnerskih zvezah ohranjamo finančno neodvisnost, zato takrat na življenjsko zavarovanje pogosto sploh ne pomislimo. Življenjsko zavarovanje pa je tudi za pare brez otrok zelo smiselno.V primeru, da eden od partnerjev umre, bi se izguba dohodkov namreč zelo poznala pri skupnem gospodinjskem proračunu, smrt pa bi lahko finančno prizadela tudi druge bližnje osebe. Skleni življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna in poskrbi, da z žalovanjem ne pridejo še finančne skrbi.

Kredit bodo v primeru smrti podedovali tvoji dediči. Pa ga bodo lahko odplačali? Banka bo svoje poplačilo vsekakor zahtevala, pri čemer bo kredit izterjala od dedičev, kar lahko zanje predstavlja veliko finančno breme. Če je kredit zavarovan s hipoteko, lahko banka tvoj dolg poplača celo s prodajo nepremičnine. Če pa imaš pri zavarovalnici Vita sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki ti omogoča kritje kredita, bomo v primeru smrti tvoj kredit banki poplačali do vsote, za katero si zavarovan/-a. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska dolga kredita, bodo morebitni ostanek zavarovalne vsote po poplačilu kredita prejeli tvoji dediči.

Pri kreditu razlikujemo med zavarovanjem kredita in zavarovanjem kreditojemalca. Zavarovanje kredita je namenjeno zavarovanju banke. To pomeni, da bi kredit v primeru, če ga ne bi odplačal/-a, namesto tebe poplačala zavarovalnica. A ta bi ga kasneje izterjala od tebe oziroma od tvojih dedičev.

Če skleneš življenjsko zavarovanje kreditojemalca, pa bi v primeru tvoje smrti v času odplačevanja kreditazavarovalnica banki poplačala kredit do vsote, za katero si zavarovan/-a. Na ta način lahko preprečiš, da v primeru najhujšega breme celotnega dolga pade na tvoje dediče.

Z življenjskim zavarovanjem obvaruješ svoje bližnje pred dolgovi, ki lahko padejo na njihova ramena, če te doleti najhujše. Kolikšen je delež zneska kredita, ki ga mora obvezno pokriti zavarovalna vsota, ti bodo povedali v banki, pri kateri najemaš kredit. A svetujemo ti, da izbereš zavarovalno vsoto, ki bo v celoti pokrila najeti kredit, saj bo tako v primeru smrti zavarovalnica poplačala preostanek tvojega kredita do višine zavarovalne vsote. Če ob najemanju kredita skleneš tudi življenjsko zavarovanje, pa se lahko pogodiš tudi za boljše kreditne pogoje.

Če najemaš kredit, lahko pri zavarovalnici Vita izbereš katerokoli življenjsko zavarovanje. Prav posebej pa sta kreditojemalcem namenjeni dve zavarovanji: NLB Vita Odgovorna in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. Vsako od predlaganih zavarovanj ima svoje posebnosti in ustreza določenim situacijam.

V tem primeru lahko banka morda upošteva tvoje obstoječe življenjsko zavarovanje za kritje novega kredita. Prosi svojo zavarovalnico in banko, da preverita, če je to mogoče.

Če si svoj kredit zavaroval/-a z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna ali Kolektivnim življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev, si lahko polno zavarovan/-a že naslednji dan po podpisu pogodbe. Edini pogoj za to je, da že imaš plačano prvo premijo.

NLB Vita Odgovorna je na voljo kreditojemalcem vseh slovenskih bank. Tudi če ne najameš kredita pri NLB-ju, se lahko življenjsko zavaruješ z življenjskimi zavarovanji, ki ti jih nudimo pri zavarovalnici Vita.

Za življenjsko zavarovanje kreditojemalca se lahko odločiš kadarkoli v času, ko odplačuješ kredit. Tudi če zavarovanja ne skleneš že takoj ob najemu kredita, lahko to narediš kasneje. V tem primeru se ti ni treba življenjsko zavarovati za celoten znesek kredita, ampak le za znesek neodplačanega kredita.

Predlagamo, da sklenete rizično življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna. Zavarujete se lahko v višini dolgov.

Če ne želiš, da bi v primeru smrti tvoji dolgovi padli na ramena tvojih bližnjih ali tvojega podjetja, izberi takšno zavarovalno vsoto, ki bo zadoščala vsaj za poplačilo vseh dolgov (kreditov, limitov in drugih finančnih obveznosti). Če želiš podjetju olajšati poslovanje in zagotoviti dodatna sredstva, pa zavarovalno vsoto temu primerno povečaj.

Svetujemo ti, da podjetje zate sklene življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna, višina zavarovalne vsote in obdobje trajanja zavarovanja pa naj bosta enaka višini in obdobju trajanja kredita. V primeru smrti bomo pri zavarovalnici Vita banki poplačali preostanek tvojega kredita do višine zavarovalne vsote. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska, ki ga dolguješ banki, pa bomo po poplačilu kredita preostanek sredstev nakazali tvojemu podjetju.

Prikaži večmanj
Potrebuješ posvet?

Nisi prepričan/-a, katero je najboljše zavarovanje zate? Za vsa vprašanja smo ti na voljo. 

Kontaktiraj nas