NLB Vita Odgovorna

Zavaruj se za tiste, za katere živiš.

Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna zavarujete svoje najbližje, če se vam pripeti najhujše. Sprejmite odgovorno odločitev in poskrbite za finančno varnost tistih, za katere živite.

Skleni prek video klica

Skleni
zavarovanje
za mlade kar
prek spleta
Več

Tip zavarovanja

Zavarovanje z vezavo na kredit s padajočo ali konstantno zavarovalno

vsoto oziroma zavarovanje brez vezave na kredit s konstantno zavarovalno vsoto za smrt.

Zavarovalna kritja

Zavarovanje za primer smrti z možnostjo izbire kritja petih bolezni v primeru izbire padajoče zavarovalne vsote (možganska kap, rakava obolenja, srčni infarkta, operacije koronarnih arterij in ledvične odpovedi). 

Premija Svoje življenje lahko zavarujete že od 5 EUR na mesec.
Pristopna starost Namenjeno je osebam starim od 18 do vključno 70 let.

 Zakaj skleniti?

NUDI MOŽNOST VEZAVE NA KREDIT, pri tem lahko izberete, da zavarovalna vsota pada v skladu z odplačevanjem vašega kredita ali pa ostaja enaka skozi celotno obdobje zavarovanja. Zavarovanje lahko traja od enega do trideset let.

NAGRAJUJEMO ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, zato so visoke zavarovalne vsote dosegljive po nizkih premijah. Še posebej ugodne premije so vam na voljo pri zavarovanjih od 200.000 EUR zavarovalne vsote dalje, kjer vam omogočimo tudi brezplačni zdravniški pregled. 

KRITJE ZNESKA PREOSTANKA KREDITA do višine zavarovalne vsote v primeru vaše smrti, morebitni preostanek zavarovalne vsote pa bo izplačan izbranim upravičencem. Zavarovani ste lahko že naslednji dan po sklenitvi zavarovalne pogodbe.

PREMIJA ZAVAROVANJA je odvisna od višine zavarovalne vsote, izbranih kritij,  trajanja zavarovanja ter starosti in življenjskega sloga zavarovanca.

Različice zavarovanja NLB Vita Odgovorna

1

Vezava na kredit s padajočo zavarovalno vsoto

Zavarovalna vsota v dobi trajanja zavarovanja PADA v skladu z odplačevanjem kredita.

Zavarovalna vsota znaša vsaj 100% preostanka kredita oz. ne manj kot 6.000 EUR.

Na voljo je MESEČNO ali ENKRATNO plačilo premije.

Možnost priključitve kritja PET BOLEZNI ob mesečnem plačevanju premije.

2

Vezava na kredit s konstantno zavarovalno vsoto

Zavarovalna vsota je ves čas trajanja zavarovanja ENAKA.

Zavarovalna vsota znaša vsaj 100% preostanka kredita oz. ne manj kot 20.000 EUR.

Na voljo je MESEČNO, LETNO ali ENKRATNO plačilo premije.

 

3

Brez vezave na kredit

Zavarovalna vsota je ves čas trajanja zavarovanja ENAKA.

Minimalna zavarovalna vsota znaša 20.000 EUR.

Na voljo je MESEČNO, LETNO ali ENKRATNO plačilo premije.

Prednosti zavarovanja

 • V primeru smrti zavarovanca zavarovalnica poplača kredit do višine zavarovalne vsote, morebitni preostanek pa se izplača upravičencem (npr. dedičem).
 • Možnost sklenitve zavarovanja do 200.000 EUR brez zdravniškega pregleda.
 • Zavarovanje se lahko sklene za dobo od 1 do 30 let.
 • Podjetniki se lahko zavarujete v korist svojih kreditov in ostalih finančnih obveznosti.
 • Možnost dodatnega izplačila 5.000 EUR v primeru vključenega kritja pet bolezni ter oprostitev plačila preostalih premij zavarovanja za primer smrti do poteka zavarovanja.
 • Možnost brezplačnega informativnega izračuna priporočene zavarovalne vsote glede na osebne dohodke in družinsko situacijo.

Komu je namenjeno?

 • Vsem, ki želite v primeru svoje smrti družini zagotoviti finančna sredstva za nadomestilo izpada dohodka.
 • Vsem, ki najemate kredit.
 • Vsem, ki se želite življenjsko zavarovati za primer smrti, a hkrati ne želite varčevati.
 • Vsem, ki potrebujete visoke zavarovalne vsote v primeru smrti.
 • Samostojnim podjetnikom, nosilcem poslovodnih funkcij oz. poslovnežem, ki želite v primeru svoje smrti zagotoviti dodatna sredstva za nemoteno poslovanje podjetja.
 • Vsem, ki opravljate tvegan poklic ali se ukvarjate s tvegano prostočasno aktivnostjo in se želite življenjsko zavarovati ter s tem poskrbeti za svoje bližnje.

Kje skleniti?    Poišči poslovalnico

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli NLB Poslovalnici, na daljavo pa prek video klica ali osebnega bančnika NLB. Več informacij lahko dobite tudi na telefonski številki 080 87 98.

Več informacij