Povezani z okoljem, v katerem živimo

V zavarovalnici Vita se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Odgovornost do družbe in okolja uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju dejavnosti, ki bogatijo naše življenje s področij kulture, narave, izobraževanja, športa in drugih.

Aktivno vključevanje zaposlenih

Svoje zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v projekte in pobude, ki prispevajo k družbeni odgovornosti. Hkrati smo v letu 2022 uvedli program promocije zdravja na delovnem mestu, kjer s celostnim pristopom skrbimo za zdravje zaposlenih. Zaposlenim je tekom tedna na voljo tudi zabojček s sadjem. 

V letu 2023 smo s podporo dogodkom in projektom:

NLB Vita

Izobraževali otroke

Vitina zabava v ZOO Ljubljana

Zadnjo počitniško soboto v avgustu smo v sodelovanju z Živalskim vrtom Ljubljana organizirali že tradicionalni Vitin dan. Tokratna tema dogodka je bila naravovarstvo. Otroci so spoznavali ogrožene živalske vrste ter njihove prilagoditve na naravno okolje. Hkrati so izvedeli kako lahko živalim in naravi dnevno pomagamo z zmanjšanjem porabe vode, energije, ločevanjem odpadkov itd. Organizirana je bila tudi Vitina darilnica, kjer smo zbirali rabljeno opremo za hišne ljubljenčke, ki je bila kasneje donirana zavodu Zavetišče Ljubljana.

ZOO šola

Sodobni živalski vrtovi, kamor se uvršča tudi ljubljanski so v mednarodni skupnosti dobili novo ime – progressive zoos, kar pomeni, da so za svoje ključno poslanstvo in temelje postavili izobraževanje, raziskave v korist ogroženih vrst živali ter varstvo narave, pri čemer svoje živali gojijo po najvišjih standardih dobrobiti. Prav zato v zavarovalnici Vita finančno pomagamo pri izgradnji ZOO šole, kjer bo v prihodnje potekala večina izobraževalnih programov, ki se jih letno udeleži do 60.000 obiskovalcev.

NLB Vita

Skrbeli za vaše zdravje

Dobrodelni tek Hop na grad

Že nekaj let smo glavni pokrovitelj dobrodelnega tekaškega dogodka Hop na grad, s katerim pomagamo otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Z dogodkom se spodbuja zdrav način življenja in povezovanje ljudi, ki se vračajo v skupnost, iz katere izhajajo.

Ljubljanski maraton

Da h gibanju spodbudimo tudi naše najmlajše, v Viti ponosno podpiramo šolski tek Ljubljanskega maratona, kjer male tekače opremimo s štartnimi številkami za pravo tekmovalno izkušnjo.

Pomoč Ukrajini

Vojna v Ukrajini je pretresla ves svet in brezkompromisno posegla v življenja milijonov. Vsako vojno spremlja tudi nepopisna humanitarna kriza, s podporo Rdečemu križu smo pripomogli k nudenju osnovnih življenjskih potrebščin ukrajinskim beguncem.

Donacije društvom

Tekom celega leta smo pomagali različnim društvom, katerih glavne dejavnosti so reševanje, lajšanje socialnih in drugih stisk in težav mladostnikov ter odraslih oseb zaradi avtizma. Podprli smo mesec boja proti raku, nudenje psihološke pomoči in še nekatere druge dejavnosti.

NLB Vita

Kulturno vzgajali mlade

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

V življenjski zavarovalnici Vita smo nadaljevali s podporo kulturno vzgojenemu programu Cankarjevega doma tudi v letu 2022. Otrokom je namenjen Moj prvi abonma, mladostnikom Abonma Ivan, dijakom in študentom pa Abonma Cankar. Različnim generacijam je namenjen Abonma Liffe po Liffu. V abonmajih so združene predstave in prilagojeni koncerti, ki jih spremljajo ustvarjalne delavnice.

Vitina zabava v ZOO Ljubljana
Vitina zabava v ZOO Ljubljana

Zadnjo počitniško soboto v avgustu smo v zavarovalnici Vita pripravili že 13. zabaven, zanimiv in razburljiv dan v Živalskem vrtu Ljubljana. Tokrat je bila tema dogodka Prometni ZOO. Pripravili smo kartonček z nalogami povezanimi z varnostjo v cestnem prometu, izobraževalne table in delavnice prek katerih so otroci spoznali, kako se živali zavarujejo pred nevarnostmi in kaj smo se naučili od njih. S podporo in sodelovanjem z živalskim vrtom pomagamo pri ozaveščanju javnosti o izjemnih sposobnosti živali ter ohranjanju okolja, s čimer pripomoremo k ohranjanju narave in s tem ohranjanju živali v njihovem naravnem okolju.

Podpiramo projekt ZOO šola
Podpiramo projekt ZOO šola

Sodobni živalski vrtovi, kamor se uvršča tudi ljubljanski so v mednarodni skupnosti dobili novo ime – progressive zoos, kar pomeni, da so za svoje ključno poslanstvo in temelje postavili izobraževanje, raziskave v korist ogroženih vrst živali ter varstvo narave, pri čemer svoje živali gojijo po najvišjih standardih dobrobiti. Prav zato podpiramo izgradnjo ZOO šole, kjer bo v prihodnje potekala večina izobraževalnih programov, ki se je udeleži približno 60.000 obiskovalcev. ZOO šola je projekt, ki bo imel v prihodnje predvsem značaj razvojnega središča z bistveno širšim in intenzivnejšim vplivom na ozaveščanje o ključnih okoljskih in naravovarstvenih temah, na praktično varstvo narave in izobraževanje z učinki na okolico.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

Cankarjev dom kot osrednji slovenski kulturni center ponuja širok program kulturne in umetniške vzgoje. V življenjski zavarovalnici Vita nadaljujemo s podporo kulturno vzgojenemu programu tudi v letu 2021. Otrokom je namenjen Moj prvi abonma, mladostnikom Abonma Ivan, dijakom in študentom pa Abonma Cankar. Različne generacije pa združuje Abonma Liffe po Liffu. V abonmajih so združene predstave in prilagojeni koncerti, ki jih spremljajo ustvarjalne delavnice.

Aplikacija ZOOmeter
Aplikacija ZOOmeter

Poučna in zabavna aplikacija, ki smo je podprli, čaka na ljubitelje kosmatih, letečih in drugih živalskih bitij.

Vitina zabava v ZOO Ljubljana
Vitina zabava v ZOO Ljubljana

V letu 2020 smo v življenjski zavarovalnici Vita pripravili že 12. zabaven, zanimiv in razburljiv dan v Živalskem vrtu Ljubljana. Tokrat je bilo vse v znamenju športnih aktivnosti. Pripravili smo športne kartone za otroke, ki so se lahko pomerili z živalmi.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

Cankarjev dom kot osrednji slovenski kulturni center ponuja širok program kulturne in umetniške vzgoje. V življenjski zavarovalnici Vita nadaljujemo s podporo kulturno vzgojenemu programu tudi v letu 2020.

Pomagamo prenavljati sobe v porodnišnici Postojna
Pomagamo prenavljati sobe v porodnišnici Postojna

V zelo življenjski zavarovalnici Vita smo z veseljem podprli prenovo sob v porodnišnici Postojna.

Donacija ultrazvoka postojnski porodnišnici
Donacija ultrazvoka postojnski porodnišnici

V zelo življenjski zavarovalnici NLB Vita podpiramo življenje, zato smo z veseljem podarili nov ultrazvočni aparat porodnišnici Postojna, s katerim bo še bolje poskrbljeno za zdravje nosečnic in novorojenčkov.

Ljubljanski maraton
Ljubljanski maraton

Podprli smo tudi Ljubljanski maraton in zagotovili majice vsem udeležencem otroških tekov. Učenci osnovnih in srednjih šol se vsako leto v vse večjem številu udeležujejo prireditve saj predstavlja zanimiv dogodek.

Levja zabava NLB Vite v ZOO Ljubljana
Levja zabava NLB Vite v ZOO Ljubljana

V letu 2019 smo v življenjski zavarovalnici NLB Vita pripravili že 11. zabaven, zanimiv in razburljiv dan v Živalskem vrtu Ljubljana. Tokrat je bilo vse v znamenju levov – morskih in tudi tistih pravih afriških, saj smo pomagali prenoviti bazen za morske leve.

Dobrodelni tek Hop na Grad
Dobrodelni tek Hop na Grad

Zelo življenjska zavarovalnica NLB Vita s podporo prireditvi Hop na Grad skrbi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja ter ob tem podpira tudi dobrodelnost. V letu 2019 je že tretjič potekal dobrodelni tek Hop na Grad, ki ga organizira Pediatrična klinika Ljubljana.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

Cankarjev dom kot osrednji slovenski kulturni center ponuja širok program kulturne in umetniške vzgoje. V življenjski zavarovalnici NLB Viti nadaljujemo s podporo kulturno vzgojenemu programu tudi v letu 2019.

Misli na srce
Misli na srce

Podprli smo tudi aktivnosti društva študentov medicine – projekt Misli na srce, ki izvajajo preventivne akcije za varovanje srca in ožilja ter promovirajo zdrav način življenja.

Poskočno rojstnodnevno praznovanje NLB Vite v ZOO Ljubljana
Poskočno rojstnodnevno praznovanje NLB Vite v ZOO Ljubljana

V letošnjem letu v življenjski zavarovalnici NLB Viti praznujemo 15. rojstni dan in ob tem smo otrokom v ZOO Ljubljana podarili že tretje otroško igrišče. Po Začaranem gozdu in Afriški vasi je tu še tretje povsem novo, zabavno in inovativno otroško igrišče Žabji skok. Ob tem smo organizirali tudi že deseti zabaven in poskočen dan.

Ljubljanski maraton
Ljubljanski maraton

V letošnjem letu smo podprli tudi Ljubljanski maraton in zagotovili majice vsem udeležencem otroških tekov. Učenci osnovnih in srednjih šol se vsako leto v vse večjem številu udeležujejo prireditve saj predstavlja zanimiv dogodek. Z vzpodbujanjem športnega udejstvovanja mladih podpiramo zdrav življenjski slog in športno udejstvovanje mladih ter s tem skrbimo za zdrav način življenja mladih.

Dobrodelni tek Hop na Grad
Dobrodelni tek Hop na Grad

Zelo življenjska zavarovalnica NLB Vita s podporo prireditvi Hop na Grad skrbi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja ter ob tem podpira tudi dobrodelnost. Letošnje leto je že drugič potekal dobrodelni tek Hop na Grad, ki ga organizira Pediatrična klinika Ljubljana. Izkupiček od zbranih sredstev je namenjen nakupu aparata za bioimpendančne meritve pri mladih bolnikih. Na dobrodelnem teku so sodelovali tako odrasli kot otroci.

Dobrodelna akcija Zate živim, zato ti to delim
Dobrodelna akcija Zate živim, zato ti to delim

Z dobrodelno akcijo »Zate živim, zato ti to delim«, ki smo jo lansirali ob uvedbi zavarovanja NLB Vita Odgovorna, smo donirali sredstva Zvezi prijateljev mladine Slovenije, za otroke, ki so izgubili svojce. Stranke smo povabili, da prijazne misli delijo s svojimi bližnjimi in tako prispevajo sredstva za ZPMS. Na ta način smo spodbudili obiskovalce spletne strani, da so delili prijazne misli s svojimi najbližjimi ter jih tako razveselili, ob tem pa prispevali tudi sredstva za otroke.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

V življenjski zavarovalnici NLB Viti nadaljujemo s podporo kulturno vzgojenemu programu tudi v šolskem letu 2018/2019.

Ljubljanski maraton
Ljubljanski maraton

Podprli smo tudi Ljubljanski maraton in zagotovili majice vsem udeležencem otroških tekov. Učenci osnovnih in srednjih šol se vsako leto v vse večjem številu udeležujejo prireditve saj predstavlja zanimiv dogodek. Z vzpodbujanjem športnega udejstvovanja mladih podpiramo zdrav življenjski slog in športno udejstvovanje mladih ter s tem skrbimo za zdrav način življenja mladih.

Bralnice pod slamnikom
Bralnice pod slamnikom

V NLB Viti, zelo življenjski zavarovalnici spodbujamo tudi prostočasno branje in strpnost, zato smo podprli Festival Bralnice pod slamnikom. Gre za mladinski festival, ki je v mesecu maju že 7. potekal v knjižnicah Domžale, Nova Gorica, Tolmin in Idrija.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

Cankarjev dom kot osrednji slovenski kulturni center ponuja širok program kulturne in umetniške vzgoje. V zelo življenjski zavarovalnici NLB Viti nadaljujemo s podporo kulturno vzgojenemu programu tudi v šolskem letu 2017/2018. Otroci bodo tako lahko spremljali Moj prvi abonma, mladostniki abonma Ivan, dijaki in študentje pa abonma Cankar. V abonmajih so združene predstave in prilagojeni koncerti, ki jih spremljajo ustvarjalne delavnice. Mladi se bodo na dogodkih srečevali tudi z umetniki s katerimi se bodo lahko pogovorili.

Pot ob žici
Pot ob žici

Zelo življenjska zavarovalnica NLB Vita s podporo prireditvi Pot ob žici skrbi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja vseh, ki jim zdrav način življenja pomeni veliko. Na praznik Ljubljane so se letos že enainšesdesetič obiskovalci odpravili na Pot ob žici, ki obuja in ohranja vrednote skozi rekreacijo in druženje. Dogodek pa je namenjen tudi osnovnošolcem, srednješolcem, članom in veteranom, ki so tekmovali v Teku trojk. Zmagovalcem osnovnošolskega in srednješolskega Teka Trojk je NLB Vita podatila enoletno nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior.

Praznovanja rojstnih dni živali v ZOO Ljubljana
Praznovanja rojstnih dni živali v ZOO Ljubljana

V NLB Viti z veseljem podpiramo nov program praznovanja rojstnih dni živali, ki so ga pripravili v Živalskem vrtu Ljubljana. Vsak mesec bomo posamezni živali zagotovili rojstno dnevno darilo, s katero se bodo lahko živali igrale in si s tem popestrile svoj vsakdan. Mladi razigrani obiskovalci pa se bodo prek igre živali z novim darilom, veliko naučili o njih.

Ogledate si rojstnodnevno darilo, ki ga je dobila šimpanzja babica Mojca in kaj si za rojstni dan želi mala surikata.

Čarobni dan
Čarobni dan

V NLB Viti, zelo življenjski zavarovalnici, že leta sodelujemo na prireditvah Čarobni dan, ki je namenjen zabavi celotne družine. Otroci so letos lahko sodelovali na več kot 60 športnih, plesnih, glasbenih, gibalnih, ustvarjalnih in kreativnih otroških delavnicah v pravljični deželi. Na dogodku so poskrbeli tudi za številna presenečenja. Na stojnici NLB Vite so se otroci posladkali s palačinkami, s starši pa smo se lahko pogovorili o življenjskih situacijah in zavarovanjih NLB Vite, ki so lahko rešitev za le te.

Pot ob žici
Pot ob žici

Zelo življenjska zavarovalnica NLB Vita s podporo prireditvi Pot ob žici skrbi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja vseh, ki jim zdrav način življenja pomeni veliko. Na praznik Ljubljane so se letos že šestdesetič obiskovalci odpravili na Pot ob žici, ki obuja in ohranja vrednote skozi rekreacijo in druženje. Dogodek pa je namenjen tudi osnovnošolcem, srednješolcem, članom in veteranom, ki so tekmovali v Teku trojk.

Spreten dan NLB Vite v ZOO
Spreten dan NLB Vite v ZOO

V letošnjem letu smo v zelo življenjski zavarovalnici NLB Viti ponovno organizirali dogodek, na katerem so otroci in njihovi starši spoznali različne spretnosti živali in ugotovili, da se lahko marsikaj od njih tudi naučimo. Na dogodku so se obiskovalci lahko primerjali z živalmi v skoku v daljino in hitrim tekom, na bioloških delavnicah so lahko izdelali igrače, si ogledali igrice, se igrali različne igre…

S podporo in sodelovanjem z živalskim vrtom pomagamo pri ozaveščanju javnosti o izjemnih sposobnosti živeli ter ohranjanju okolja s čimer pripomoremo k ohranjanju narave in s tem ohranjanju živali v njihovem naravnem okolju.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

Cankarjev dom kot osrednji slovenski kulturni center ponuja širok program kulturne in umetniške vzgoje. V zelo življenjski zavarovalnici NLB Viti nadaljujemo s podporo kulturno vzgojenemu programu tudi v šolskem letu 2016/2017. Otroci bodo tako lahko spremljali Moj prvi abonma, mladostniki Dbest abonma, dijaki in študentje pa Ta hud abonma. V abonmajih so združene predstave in prilagojeni koncerti, ki jih spremljajo ustvarjalne delavnice. Mladi se bodo na dogodkih srečevali tudi z umetniki s katerimi se bodo lahko pogovorili.

Dobrodelna akcija 40 veselih obrazov
Dobrodelna akcija 40 veselih obrazov

Z dobrodelno akcijo »40 veselih obrazov«, katero organizira Plavalni Klub Olimpija v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje, smo 5 otrokom iz socialno ogroženih družin pričarali morje in počitnice v Ljubljani.

Bralnice pod slamnikom
Bralnice pod slamnikom

V NLB Viti, zelo življenjski zavarovalnici spodbujamo tudi prostočasno branje in strpnost, zato smo podprli Festival Bralnice pod slamnikom. Gre za mladinski festival, ki je v mesecu maju že 6. potekal v knjižnicah Domžale, Nova Gorica, Tolmin in Idrija. Festivala se je udeležilo 3.000 obiskovalcev.

Čarobni dan
Čarobni dan

V NLB Viti, zelo življenjski zavarovalnici, že leta sodelujemo na vseh prireditvah Čarobni dan, ki je namenjen zabavi celotne družine. Otroci so letos lahko sodelovali na več kot 60 športnih, plesnih, glasbenih, gibalnih, ustvarjalnih in kreativnih otroških delavnicah v pravljični deželi. Na dogodku so poskrbeli tudi za številna presenečenja. Na stojnici NLB Vite so otroci lahko risali na majice, s starši pa smo se lahko pogovorili o življenjskih situacijah in zavarovanjih NLB Vite, ki so lahko rešitev za le te.

Bralnice pod slamnikom
Bralnice pod slamnikom

Bralnice pod slamnikom so festival, ki poteka že peto leto in promovira prostočasno branje pri mladih in hkrati vzpodbuja strpnost. Poteka pod okriljem Unesca in poteka v več slovenskih mestih – Domžale, Tolmin in Nova gorica. V okviru festivala se bo zvrstilo več kot 100 prireditev v šolah, vrtcih ter knjižnicah. Branje je osnova za različne ustvarjalne dogodke, delavnice, srečanje z avtorji in razstave. S podporo festivalu v NLB Viti povečujemo bralno kulturo mladih.

Pot ob žici
Pot ob žici

Zelo življenjska zavarovalnica NLB Vita s podporo prireditvi Pot ob žici skrbi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja vseh, ki jim zdrav način življenja pomeni veliko. Na praznik Ljubljane so se letos že šestdesetič obiskovalci odpravili na Pot ob žici, ki obuja in ohranja vrednote skozi rekreacijo in druženje. Dogodek pa je namenjen tudi osnovnošolcem, srednješolcem, članom in veteranom, ki so tekmovali v Teku trojk.

Čarobni dan v Kranjski gori, Bledu in Arboretumu
Čarobni dan v Kranjski gori, Bledu in Arboretumu

V NLB Viti že leta sodelujemo tudi na vseh prireditvah Čarobni dan, kjer poskrbijo za zabavo celotne družine. Otroci so lahko sodelovali na več kot 60 športnih, plesnih, glasbenih, gibalnih, ustvarjalnih in kreativnih otroških delavnicah v pravljični deželi. Poskrbeli pa so tudi tudi za številna presenečenja. Na stojnici NLB Vite so otroci lahko tudi risali na majice, starši pa so se lahko pogovorili o življenjskih zavarovanjih.

Program za otroke in mladino Cankarjevega doma
Program za otroke in mladino Cankarjevega doma

Cankarjev dom kot osrednji slovenski kulturni center ponuja širok program kulturne in umetniške vzgoje. V NLB Viti smo se odločili in podprli program za otroke in mladino v šolskem letu 2015/2016. Otroci bodo tako lahko spremljali Moj prvi abonma, mladostniki Dbest abonma, dijaki in študentje pa Ta hud abonma. V abonmajih so združene predstave in prilagojeni koncerti, ki jih spremljajo ustvarjalne delavnice, ter didaktično gradivo. Mladi pa se na dogodkih srečajo tudi z umetniki s katerimi se lahko pogovorijo.

Dogodek NLB Vite v ZOO
Dogodek NLB Vite v ZOO

Vsako leto v sodelovanju z živalskim vrtom v Ljubljani NLB Vita organizira dogodek, na katerem se otroci in njihovi starši naučijo veliko novega o živalih. Letošnje leto je bila osrednja tema igrače za živali. Na dogodku so obiskovalci izdelovali igrače za njihove hišne ljubljenčke, hkrati pa so sodelovali pri izdelavi igrač za živali v živalskem vrtu. S podporo in sodelovanjem z živalskim vrtom pomagamo pri ozaveščanju javnosti o ohranjanju okolja, saj s tem pripomoremo k ohranjanju naravnih danosti za ohranjanje živali v njihovem naravnem okolju.