Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2022

24. 03. 2023

Zavarovalnica Vita je v letu 2022 obračunala za 94,1 mio EUR kosmate zavarovalne premije, kar je za 7,0 mio EUR oz. 7% manj v primerjavi z letom pred tem. Čisto poslovni izid je bil v letu 2022 za 20% višji v primerjavi s predhodnim obdobjem, in je znašal 9,3 mio EUR.

Tržni delež Vite na slovenskem trgu življenjskih zavarovanj je ob koncu leta 2022 znašal 11,43%, s čimer je zavarovalnica zasedla 4. mesto med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami.

Tip novice: Poročila

Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2022

Nazaj