Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2023

05. 04. 2024

Zavarovalnica Vita je v letu 2023 obračunala za 107 mio EUR kosmate zavarovalne premije, kar je za 13 mio EUR oz. 14 % več v primerjavi z letom pred tem. Poslovno leto je zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 9 mio EUR.

Tržni delež Vite na slovenskem trgu življenjskih zavarovanj je ob koncu leta 2023 znašal 12,1 %, s čimer je zavarovalnica zasedla 3. mesto med klasičnimi življenjskimi zavarovalnicami.

Tip novice: Poročila

Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2023

Nazaj