Zavarovanje, ki ga ne potrebujem. Razen, kadar…

Želim varčevati

Z življenjskim zavarovanjem lahko tudi varčujete oz. plemenitite sredstva.

Za pomoč pri izbiri smo vam pripravili vprašanja, s pomočjo katerih boste lažje našli zavarovanje, ki ustreza vašim potrebam.

 

1

Vita krivulja

2

Predlagamo vam zavarovanje:

NLB Vita Varčevanje +

Naložbeno življenjsko zavarovanje, s katerim ste starši zavarovani za primer smrti, otroku pa v vsakem primeru zagotovite finančna sredstva za prihodnost. Varčujete lahko v skladu z zajamčenim donosom ali v poljubnih investicijskih skladih družbe NLB Skladi, lahko pa izberete kombinacijo obojega.

Zakaj?

Povprečna mesečna štipendija v Sloveniji je po podatkih Statističnega urada RS v šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 znašala 151 EUR, po drugi strani pa ima povprečni slovenski študent lahko za več kot 6.000 EUR stroškov v enem študijskem letu.

Ste pomislili?

… da se stroški z otrokovim 15. letom starosti bistveno povišajo?