10 najboljših poletnih iger za otroke

Otroci

18. 07. 2017

10 najboljših poletnih iger za otroke

Otroci so že pošteno zakorakali v zaslužene počitnice. Večina se je že pošteno spočila in popolnoma odklopila šolsko dogajanje. Sedaj je pravi čas, da počitnice popestrimo z zanimivimi igrami na prostem. Vsi smo že naveličani iger kot so skrivalnice, lovljenje, med dvema ognjem, zato smo za vas pripravili izbor najboljših poletnih iger, ki bodo odgnale dolgčas in vročino.

ŠTEVILKE

Pripomočki: Potrebujemo le dovolj prostora. Predlog: nogometno igrišče ali travnik.

Priprava: Razdelimo se v skupine po tri osebe. Nekdo ostane brez skupine, saj bo lovil. Skupine se postavijo v vrsto, vsaka skupina ločeno po prostoru. Posamezniki v vsaki skupini dobijo številke (od 1 do 3), glede na to, kje posameznik stoji.

Pravila igre: Tisti, ki lovi je obrnjen s hrbtom proti skupinam in pokliče eno od številk. Za primer vzemimo številko tri. Ko lovilec pokliče številko tri, pričnejo s tekom tisti, ki so postavljeni v koloni kot zadnji. Tečejo lahko po prostoru, lovilec pa jih lovi. Rešijo se tako, da se postavijo na prvo mesto druge kolone (ne svoje). Če lovilec ulovi katerega od posameznikov, se igra nadaljuje tako, da lovi tisti, ki je bil ulovljen.

LISIČKA, KAJ RADA JEŠ?

Pripomočki: Kreda in dovolj prostora

Priprava: Z izštevanko ali drugače določimo »lisičko«. Ostali igralci so »piščančki«. Narišemo črto, za katero se postavijo piščančki in je dovolj oddaljena od lisice.

Pravila igre: Piščančki stojijo v vrsti, vsi enako oddaljeni od lisičke. Igra se začne z vprašanjem piščančkom: »Lisička, kaj rada ješ?« Lisica pa si izmišljuje odgovore npr. »lubenico«, »jajca«, itd. Z vsakim izmišljenim odgovorom, se piščančki premaknejo en korak naprej – proti lisički. Ko odgovori "piščančki", se morajo piščančki hitro razbežati in skriti v označen kokošnjak – vrniti se morajo za črto, kjer so stali na začetku.
Piščanček, ki je ujet (lisica ga poje), zapusti igro. Ko lisička poje vse piščančke, se igra konča in jo nadaljuje tisti, ki ga je lisička zadnja ujela.

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA

Pripomočki: kreda in dovolj prostora

Priprava: Z izštevanko ali drugače določimo »črnega moža«. Prostor za igro razmejimo z dvema črtama: za eno stoji Črni mož in za drugo ostali igralci.

Pravila igre: Igra se prične, ko Črni mož zakliče: »Kdo se boji Črnega moža?«. Igralci odgovarjajo: »Nihčeee!« ali: »Jaz že neeee!« Nato se Črni mož in ostali igralci zapodijo drug proti drugemu. Tisti igralec, ki ga Črni mož ujame in odvleče do svojega polja, mu v nadaljevanju igre pomaga loviti. Igra traja dokler Črni mož s svojimi pomagači ne ujame vseh igralcev. Zadnji igralec, ki ostane, je v naslednji igri Črni mož.

MIŠKA IN MAČKA

Pripomočki: Dovolj prostora

Priprava: Igralci stojijo v krogu in se držijo za roke. Z izštevanko ali drugače določimo »Miško« in »Mačko«.

Pravila igre: Igra se začne tako, da miška stoji v krogu, mačka pa izven kroga. Mačka lovi miško. Igralci usmerjajo igro, saj mački in miši dovoljujejo vstop/izstop iz kroga s tem, da dvigujejo roke – naredijo prostor, da miška lahko pobegne oz. mačka nadaljuje pot do miške. Mačka in miška se tako lovita okoli kroga ali v krogu. Ko mačka ujame miško, je igre konec.

PUNCE, PUNCE VEN

Pripomočki: Kreda in dovolj prostora

Priprava: Igra je podobna ristancu, le da tu narišemo pravokotnik in ga razdelimo na šest delov. V vsako polje napišemo črko, npr.: P = punce, F = fantje, B = barve, Š = števila, Ž = živali, Č = črke. Pri izboru kategorij, lahko pustimo domišljiji prosto pot. Z izštevanko ali drugače določimo, kdo bo igro začel.

Pravila igre: Vsi igralci stopijo z eno nogo skupaj, tisti, ki začne igro pa reče: »PUNCE, PUNCE VEN« ali si izbere katero od drugih kategorij. Nato s poskoki na eni nogi skoči v prvo polje in ob tem pove prvo žensko ime. Nato skoči v drugi kvadrat in pove drugo žensko ime ter tako nadaljuje v vse kvadrate. Ko pride do polja, kjer je začel, skoči ven in se premakne k naslednjemu polju in zakliče FANTJE, FANTJE VEN ter ponovi pot, le da tu našteva imena fantov. Ko se igralcu zalomi pri naštevanju, prevzame vlogo drugi. Igra se zaključi, ko enemu od igralcev uspe brez napake, ob skakanju našteti vse kategorije, ki smo jih zapisali na tla.

ZEMLJO KRAST

Pripomočki: Kreda in palica

Priprava: Narišemo velik krog in ga razdelimo na toliko enakih delov kot je igralcev. Vsak izmed igralcev svoj del zemlje tudi poimenuje (države, celine ...).

Pravila igre: Igralci stojijo zunaj kroga, vsak pred svojim ozemljem. Eden izmed igralcev vzame palčko, jo postavi v središče kroga in spusti na tla. Igralci morajo biti pozorni, saj morajo, če palčka pade na njihovo polje, hitro stopit nanjo in zaklicati “STOP”.
Ostali imajo čas, da zbežijo čim dlje in se ustavijo ob klicu STOP.
Nato tisti, ki ima palčko, poskuša z njo zadeti katerega izmed igralcev. Če mu uspe, lahko vzame del zemlje soigralca, v nasprotnem primeru, mu jo vzame tisti, ki je bil ciljan, a ni bil zadet.
Zemljo igralec ukrade tako, da stoji na svojem ozemlju in s kredo zariše ris, čim dlje v ozemlje zadetega. Igra se zaključi, ko je vse ozemlje v lasti enega igralca.

ČAROVNIK MEŠA BARVE

Pripomočki: Dovolj prostora

Priprava: Z izštevanko ali drugače določimo »Čarovnika«.

Pravila igre: Igro prične čarovnik z besedami »Čarovnik meša barve in izbere modro!« (ali drugo izbrano barvo). Igralci začnejo teči po prostoru, Čarovnik pa jih lovi. Igralci se rešijo s tem, da se primejo barve, ki jo je izbral Čarovnik. Lahko se dotikajo barv, ki jih imajo na svojih oblačilih. Igro pa otežimo s tem, da prepovemo možnost dotika oblačil oz. obutve.

PTIČKI V GNEZDA

Pripomočki: Obroči

Priprava: Vsak igralec dobi svoj obroč, ki predstavlja njegovo »gnezdo«. Z izštevanko ali drugače določimo, kdo od igralcev bo vodil igro.

Pravila igre: Na začetku so vsi igralci v svojem »gnezdu«, ko pa igralec, ki vodi igro reče »Ptički letijo!«, igralci zapustijo svoja »gnezda« in letajo (tečejo ali plešejo) po prostoru. Med tem igralec, ki vodi igro vzame eno »gnezdo«. Ob znaku »Ptički v gnezda!« igralci skočijo v najbližje gnezdo, igralec, ki ostane brez gnezda, izpade iz igre.

PLESNI KIPI

Pripomočki: Glasba in prostor

Priprava: Z izštevanko ali drugače določimo, kdo od igralcev bo vodil igro.

Pravila igre: Tisti, ki vodi igro je zadolžen za spuščanje in ustavljanje glasbe. Ko je glasba prižgana, igralci plešejo po prostoru. Ko glasba ugasne, vsi obstojijo na svojem mestu. Tisti, ki vodi igro pozorno opazuje, kdo izmed igralcev se je premaknil. Igra se konča, ko ostane le zmagovalec.

HOTELSKE SOBE

Pripomočki: Pet (ali več) kartončkov, na katerih je narisan določen del telesa in glasba.

Priprava: Po prostoru na tla razporedimo kartončke. Z izštevanko ali drugače določimo, kdo od igralcev bo vodil igro.

Pravila igre: Tisti, ki vodi igro je zadolžen za spuščanje in ustavljanje glasbe. Igralci se razporedijo po »hotelskih sobah« - kartončkih, tako, da je enako število igralcev v vsaki sobi. Ko je glasba prižgana, igralci stojijo v hotelski sobi in uporabljajo tisti del telesa, ki je narisan na kartončku (npr., kjer je narisana roka, krožijo z rokami, ploskajo, krilijo itd.). Ko se glasba ustavi, igralci zamenjajo sobe.

Nazaj