Se vam ne zdi, da je življenje najpomembnejše?

Se vam ne zdi, da je življenje najpomembnejše?

Slovenci se premalo zavedamo pomena zavarovanja, dokler nas usoda ali pač splet okoliščin ne pripelje do stanja, ki bi bilo z ustreznim zavarovanjem lažje premostljivo. Ste med tistimi, ki z zavarovanjem svojega življenja odlašajo, vse dokler se kaj ne zgodi, obenem pa brez pomislekov zavarujete avto in stanovanje?

Življenje lahko prinese veliko nepredvidljivega, zato je smiselno, da se za te dogodke, ki nam lahko postavijo življenje na glavo, tudi zavarujemo. Zdaj je pravi čas, da poskrbimo za varno življenje zase in za svoje bližnje. Pomembno je, da se vprašamo tudi kako visoko moram zavarovati svoje življenje. Dovolj smo zavarovani takrat, ko bi naši najbližji, obdržali enak življenjski standard tudi, če bi se nam zgodilo najhujše.

Številni se sicer zavedajo, da življenjsko zavarovanje potrebujejo, vendar s sklenitvijo zaradi različnih razlogov odlašajo. Na sklenitev življenjskega zavarovanja je smiselno pomisliti takoj, ko se odločate za najem kredita ali pa ko kredit že imate. Sami lahko izberete, da zavarovalna vsota pada v skladu z odplačevanjem kredita ali pa ostaja enaka celotno obdobje zavarovanja. Kaj bi se zgodilo, če bi v času odplačevanja kredita umrli? Bi partner prenesel finančno breme celotnega preostanka kredita? Če je kredit zavarovan z življenjskim zavarovanjem, zavarovalnica poplača kredit do višine zavarovalne vsote in naši najbližji so rešeni finančnih skrbi.

Življenjsko zavarovanje je tudi varnostna naložba. V teh negotovih časih, ko bolezen ne izbira je pandemija novega koronavirusa marsikoga opomnila na vrednost življenja. Pred sklenitvijo zavarovanja je smiselno preveriti ali ste kot imetnik življenjskega zavarovanja kriti tudi za primer smrti zaradi bolezni covid-19.

Življenjsko zavarovanje pa ni namenjeno zgolj tistim, ki želijo v primeru svoje smrti zagotoviti finančna sredstva svojim najbližjim, ampak tudi samostojnim podjetnikom oziroma poslovnežem, ki bi radi v primeru svoje smrti zagotovili dodatna sredstva za nemoteno poslovanje podjetja, in tudi vsem, ki opravljajo tvegan poklic ali se ukvarjajo s tvegano prostočasno aktivnostjo. Strokovnjaki vsekakor priporočajo, da o finančni varnosti razmišljamo takrat, ko težav še niti ni na vidiku. In bistveni del dobrega finančnega načrtovanja je tudi to, da poskrbimo za življenjsko zavarovanje. Tudi v mladosti. Zavarovanje mladih je še posebej ugodno, saj si z nizkimi zavarovalnimi premijami, zagotovijo visoke zavarovalne vsote. Pri mladih je še posebej pomembno, da se zavarujejo, saj v večini še nimajo varnostne rezerve, ki si jo ustvarimo z varčevanjem skozi daljše časovno obdobje.

Če bi želeli poleg življenjskega zavarovanja tudi varčevati, je primerna izbira naložbeno življenjsko zavarovanje. V tem primeru je del premije namenjen varčevanju, drugi del pa zavarovanju. Po koncu zavarovalnega obdobja lahko s privarčevanimi sredstvi prosto razpolagamo.

Priporočljivo je, da zaradi oprostitve plačila 8.5% davka na zavarovalne posle, življenjsko zavarovanje vselej sklenete za vsaj 10 let. V primeru naložbenega življenjskega zavarovanja pa tudi, da sta zavarovanec in upravičenec ista oseba, saj smo v tem primeru dodatno oproščeni plačila dohodnine.

Nazaj