Za varčevanje je vedno pravi trenutek

Za varčevanje je vedno pravi trenutek

Zdi se, da se ljudje danes več ukvarjamo s kratkoročnimi kot dolgoročnimi cilji in da mladi na začetku poklicne poti sploh ne čutijo potrebe, da bi razmišljali še o tem, kakšno življenje si želijo v starosti. Ker se številni s stroški komaj pretolčejo skozi mesec, jim niti na misel ne pride, da bi del zneska privarčevali. O tem, kdaj je pravi čas za varčevanje, so mnenja deljena. Je to pri 20, 30, 40 letih? Čeprav včasih mislimo, da si ne moremo privoščiti varčevanja, je pomembno, da začnemo dovolj zgodaj, svetujejo finančni strokovnjaki.

Najbolje je, da začnemo varčevati kar pri prvi plači. Dejstvo je, da čim prej začnemo, več bomo prihranili. Zato pri dvajsetih letih, ko začenjamo poklicno pot, nikakor nismo premladi, prav tako nismo pri štiridesetih prestari, da bi razmišljali o pokojnini. Izračun za dodatek k pokojnini si lahko izdelamo sami z Vitinim kalkulatorjem za pokojnino in naredimo prvi korak do dobrega varčevalnega načrta. Najboljši trenutek za začetek varčevanja je danes. Da začnemo takoj, je tudi osnovno pravilo dobrega finančnega načrta.

Poglejmo si nekaj mitov oziroma najpogostejših pomislekov, ko razmišljamo o varčevanju:

1. MIT: Premlad/premlada sem za razmišljanje o pokojnini.

Zdi se, da danes ljudem nič ne manjka. Mladi mislijo, da je do upokojitve še zelo daleč, saj se starostna meja za pokojnino viša, in da pokojnine ne bodo dočakali. Ta mit ne drži, saj se v življenju lahko zgodi marsikaj in bomo potrebovali dodatna sredstva. Lahko zbolimo ali se invalidsko upokojimo in takrat bo zaloga finančnih sredstev še kako nujna. Razmišljajmo danes, kaj bo jutri, in varčujmo.

2. MIT: Ko bom starejši, bom imel nižje življenjske stroške.

Stroški za osebno porabo bodo mogoče res nižji, a starajo se tudi nepremičnine, ki bodo potrebne popravila. Dodatna sredstva bodo dobrodošla za počitnice v zrelem obdobju. Stari starši bodo lahko skrbeli za vnuke. Pomembno je, da imamo varnostno finančno rezervo v vsakem življenjskem obdobju.

3. MIT: Mladi, milenijci, se sprašujejo: Kako naj dolgoročno varčujem, saj nimam redne službe?

Res je veliko mladih samozaposlenih in zaposlenih le za določen čas in dohodki so negotovi. A prav zaradi nizkih prispevkov za s. p. bi mladi morali varčevati za starost in tudi tisti, ki so brez rednih prilivov in le z občasnimi plačili. Pomembno je, da skozi življenje poskrbimo za starost, za bolj ranljivi in ne tako aktivni del življenja.

4. MIT: Kadar imam presežek sredstev, jih hranim na banki.

Zaradi nepredvidenih dogodkov je pomembno, da naložbena tveganja razpršimo. Pri tem je dobro zasledovati tri cilje: kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Pri zavarovalnici Vita ponujamo naložbena zavarovanja, s katerimi boste lahko uresničili svoje dolgoročne cilje. Pri mladih (študenti, dijaki) je pomembno, da začnejo postopno varčevati takoj, ko začnejo delati, lahko tudi z manjšimi zneski. Tudi mlade družine, ki kupujejo prvo nepremičnino, naj hkrati tudi naložbeno varčujejo. Naložbeno življenjsko zavarovanje, s katerim poskrbimo za plemenitenje sredstev, torej potrebujemo prav vsi.

5. MIT: Naložbeno varčevanje je preveč zapleteno.

Naložbena varčevanja so nekoliko bolj kompleksna kot rizična zavarovanja, kjer gre premija samo za zavarovanje. Sestavljena so iz dveh komponent: zavarovanja za primer smrti in naložbe sredstev v investicijske sklade. Mladi lahko naložbeno varčujejo v bolj rizičnih in fleksibilnih naložbah, starejši pa v bolj predvidljivih in varnih. Pri naložbenih varčevanjih je del sredstev namenjen zavarovanju, s katerim poskrbite za osnovno finančno varnost, del pa varčevanju in plemenitenju sredstev v investicijskih skladih.

6. MIT: Ne poznam razlike med varčevanjem v skladih in naložbenim življenjskim zavarovanjem.

Oba načina varčevanja sta podobna, je pa posameznik pri naložbenem zavarovanju tudi življenjsko zavarovan, kar mu zagotavlja dodatno varnost. Pomembno je, da izberete tisto vrsto varčevanja, ki je glede na vaš položaj najbolj primerna. Pri naložbenih zavarovanjih lahko izbirate med različnimi naložbenimi možnostmi glede na naložbeno tveganje, ki ga želite prevzeti. Lahko namreč sami izberete, v katere investicijske sklade naj se sredstva naložijo, ali pa sestavo naložbenega premoženja prepustite zavarovalnici oziroma izberete pokojninsko strategijo, v kateri bo naložbeno premoženje brezplačno prehajalo med naložbenimi politikami glede na vašo starost. Priporočamo, da naložbeno življenjsko zavarovanje sklenete vsaj za deset let.

7. MIT: Skrbi me, da ne bom zmogel plačevati mesečne premije v primerih, kot je trenutna epidemija covida-19.

Res je, da se v življenju zgodijo nepredvideni dogodki, a to ni razlog, da ne bi varčevali. Obstajajo številne možnosti, da premostimo neugodno obdobje: z začasnim ali trajnim znižanjem premije za varčevanje; mirovanjem, pri čemer se polica življenjskega varčevanja za določeno obdobje zamrzne; odkupom življenjskega zavarovanja, delno ali v celoti po enem letu varčevanja. Ob nepredvidljivih dogodkih je najpomembneje, da ukrepamo in zavarovalnico o svojih težavah takoj obvestimo. Možnosti za nadaljevanje življenjskega varčevanja so številne, najslabša je, da ga prekinemo.

8. MIT: Strah me je, da bi bila sredstva, ki jih varčujem dolgoročno, izgubljena.

Ta strah je neupravičen, saj se vrednost naloženih sredstev skozi čas najmanj ohrani. Odgovornost ljudi je, da varčujejo, odgovornost strokovnjakov, ki ta sredstva upravljajo, pa, da jih plemenitijo. Po desetih letih od sklenitve zavarovanja se, v primeru odkupa zavarovanja, ne obračuna davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 odstotka. Prav tako ste od dohodka iz življenjskega zavarovanja oproščeni plačila dohodnine, če je zavarovanje daljše od desetih let ter sta zavarovanec in upravičenec ista oseba.

9. MIT: Čakam na pravo starost, da začnem varčevati. Imam še dovolj časa.

Čeprav je starost pomemben dejavnik pri tem, koliko bomo privarčevali, vsekakor velja, da je najbolje, da začnemo varčevati čim prej. Zato za mlade velja, da prej ko bodo začeli, več bodo privarčevali, saj lahko že z manjšimi zneski veliko privarčujejo za starost.

Kalkulator pokojnine

S kalkulatorjem pokojnine že danes izračunajte, koliko morate glede na starost in višino neto plače varčevati za dodatek k pokojnini, ki vam bo omogočal lepo in brezskrbno življenje tudi v jeseni vašega življenja.

Nazaj