Kategorije obdelovalcev osebnih podatkov

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Zavarovalnica sme določene postopke ali dele postopkov obdelave osebnih podatkov poveriti v izvajanje obdelovalcem, ki opravljajo del storitev v njenem imenu na podlagi sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki sta jo zavarovalnica in podizvajalec po zakonu dolžna skleniti.  Obdelovalci so podvrženi zagotavljanju enake ravni varstva osebnih podatkov, kot če bi postopke obdelave osebnih podatkov zavarovalnica izvajala sama, ki ostane v celoti odgovorna za obdelavo poverjeno zunanjim izvajalcem. Obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja v pogodbeno določenega obsega obdelave in izključno v imenu zavarovalnice oziroma niso upravičeni podatke obdelati za lasten namen, namen tretjih oseb ali katerikoli drug namen, ki ni v pogodbi izrecno opredeljen. Osebni podatki so poverjeni v obdelavo naslednjim kategorijam obdelovalcev:

 

Kategorija obdelovalcev Predmet obdelave
ponudnik storitev arhiviranja gradiva storitev zajema analognih podatkov in pretvorbe v digitalno obliko, zajem digitalnega gradiva, dolgoročna hramba gradiva v digitalni obliki, hramba gradiva v analogni obliki)
banka NLB d.d. storitev distribucije zavarovanj ter izvajanje drugih obveznosti zavarovalnega zastopanja, storitev zagotavljanja strojne in programske opreme za delovanje informacijskega sistema ter vzdrževanje, storitev izvedbe neposrednega trženja
asistenčni center storitev asistence 24/7, obravnavanje enostavnih primerov
zdravniki cenzorji zagotavljanje strokovne pomoči in priprava mnenj
ponudniki storitev plačilnega prometa izvajanje plačil
ponudnik storitev izdelave tiskovin izvajanje storitev tiskanja personaliziranih dokumentov
ponudnik storitev spletnega gostovanja izvajanje storitev vzdrževanja sistemov, administracije ter razvoja sistemov in aplikacij
ponudnik storitev pravnega zastopanja ali svetovanja zastopanje v upravnih in sodnih ter izvensodnih postopkih
ponudnik storitev revidiranja izvajanje revizije
ponudniki drugih podpornih storitev poslovanja /