Obrazec za oddajo, spremembo ali preklic privolitve

Z veseljem te obveščamo, da lahko z obrazcem urediš prejemanje obvestil zavarovalnice v zvezi s tvojo zavarovalno pogodbo in določiš na kakšen način sme zavarovalnica obdelovati tvoje podatke.

* Podatki so obvezni.

V zavarovalnici si želimo poslovati naravi prijazno, zato si prizadevamo s strankami komunicirati v elektronski obliki. Soglasje za elektronsko obveščanje lahko kadarkoli prekličeš. Po preklicu ti bomo obvestila posredovali po navadni pošti.

Elektronsko obveščanje v zvezi z zavarovalno pogodbo *

V zavarovalnici Vita podatke za spodaj navedene namene obdelujemo izključno na podlagi tvojega izrecnega soglasja. Obdelovanje osebnih podatkov na podlagi soglasja je prostovoljno, ni pogojeno s sklenitvijo zavarovalne ali druge vrste pogodbe z zavarovalnico ter ga je mogoče kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Prejemanje meni prilagojenih trženjskih sporočil in/ali ponudb. *
Elektronsko obveščanje v zvezi z zavarovalno pogodbo

Zavarovalec (oz. zakoniti zastopnik zavarovalca) soglašam / ne soglašam, da zavarovalnica Vita na vsakokrat veljaven elektronski naslov zavarovalca posreduje obvestila o vseh okoliščinah, o katerih me je v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o zavarovalništvu oziroma drugimi veljavnimi predpisi ob sklenitvi ali tekom trajanja vseh sklenjenih zavarovanj pri zavarovalnici dolžna obveščati zavarovalnica, ter s soglasjem jamčim za pravilnost podatkov in se zavezujem, da bom zavarovalnico redno obveščal o morebitnih spremembah.

Prejemanje meni prilagojenih trženjskih sporočil in/ali ponudb.

Zavarovalec (oz. zakoniti zastopnik zavarovalca) soglašam / ne soglašam, da zavarovalnica Vita vse razpoložljive podatke o meni uporabi za namene neposrednega trženja, ki temelji na prepoznavanju mojih interesov, navad, vzorcev vedenja, lokacije oziroma mojega profila na splošno ter predvidevanju o tem kaj bi me v bodoče lahko zanimalo in da mi zavarovalnica posreduje po vsebini ter času prilagojena trženjska sporočila in/ali ponudbe na kontaktne naslove, ki sem jih zaupal zavarovalnici.