Za osebe med 14. in 64. letom, ki so redno zaposlene oz. pri podjetju pogodbeno opravljajo delo

Fleksibilno zavarovanje - prilagodimo ga željam in potrebam delodajalca oz. zaposlenih

Zavarovalno jamstvo lahko velja kjerkoli, 24 ur na dan ali pa zgolj v času službe

Prednosti zavarovanja

  • Zavarovanje sklene podjetje, zavarovanci pa so zaposleni tega podjetja.
  • Zavarovanje za primer nezgodne smrti in nezgodne trajne invalidnosti.
  • Kritjem se lahko doda tudi nezgodno smrt v prometni nesreči, smrt zaradi bolezni, zlom kosti, dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje, bolnišnični dan, pogrebnino, nezgodno rento in nezgodni travmatični dogodek.
  • Za 1 leto z avtomatičnim podaljševanjem ali 10 let.
  • Ponudba je individualna in je odvisna od števila zaposlenih, povprečne starosti in dela, ki ga opravljajo zaposleni.

Zakaj se zavarovati?

Kolektivno nezgodno zavarovanje je nezgodno zavarovanje, katerega lahko kot podjetje sklenete za svoje zaposlene. Kot dodatno možnost nudimo tudi zavarovanje družinskih članov zaposlenega. Na tak način poskrbite za socialno varnost zaposlenih in njihovih družin v primeru, ko ti zaradi nezgode začasno ali trajno niso zmožni opravljati svoje delovne obveznosti. V primeru nezgode zaposlenih lahko kot upravičenec nastopa tudi podjetje. Zavarovanje je zelo fleksibilno, saj ga lahko popolnoma prilagodimo željam in potrebam.

Za koga?
  • Za vse osebe med 14. in 64. letom starosti, ki so redno zaposlene oziroma pri podjetju opravljajo pogodbeno delo.
  • Za vse, ki želite poskrbeti za socialno varnost zaposlenih in njihovih družin.

Kako skleniti zavarovanje?

Želite skleniti zavarovanje ali pa
potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas

Naši bančni strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali
pri vseh vaših vprašanjih.

Ali veste?

Dve možnosti plačevanja premij
Dve možnosti plačevanja premij

Premije za svoje zaposlene lahko plačuje delodajalec ali pa si premije zaposleni plačujejo sami (odtegljaj od plače).

Zavarovanje za nezgodne primere
Zavarovanje za nezgodne primere

Upravičenec za primer smrti zavarovanca so zavarovančevi otroci in zakonec/partner oz. dediči, lahko pa je tudi podjetje.

Priključitev družinskih članov
Priključitev družinskih članov

V primeru sklenitve zavarovanja s polnim jamstvom se v zavarovanje lahko priključi družinske člane zaposlenih.

Zavarovani že naslednji dan
Zavarovani že naslednji dan

Zakoniti zastopnik podjetja podpiše zavarovalno polico. Po podpisu police in plačilu prve premije je zavarovanje sklenjeno.

Kaj krije zavarovanje?

Pogosta vprašanja

Obveznosti lahko plačuješ preko direktne bremenitve ne glede na to, pri kateri banki imaš odprt račun. To urediš tako, da se:

  • s kartico svojega osebnega računa oglasiš v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
  • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov.

Zahtevek za duplikat police lahko oddaš v katerikoli NLB Poslovalnici. Če si registriran/-a v naši digitalni poslovalnici e.VITA in imaš nameščeno komponento za digitalni podpis, lahko oddaš zahtevek preko spleta.

Med Vitinimi zavarovanji ločimo rizična zavarovanja in varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja. Rizična življenjska zavarovanja te zavarujejo za primer smrti, nimajo pa varčevalno-naložbenih možnosti. Z varčevalno-naložbenimi zavarovanji se življenjsko zavaruješ, hkrati pa tudi varčuješ. Sredstva v varčevalno-naložbenih zavarovanjih se lahko plemenitijo z zajamčenim donosom ali naložbo v investicijske sklade.

Zdravniški pregled pred sklenitvijo zavarovanja praviloma potrebuješ le pri višjih zavarovalnih vsotah. Tovrsten zdravniški pregled je vedno brezplačen.

V času trajanja zavarovalne pogodbe se lahko odločiš za mirovanje premije (izjema je NLB Vita Senior), kar pomeni začasno prenehanje plačevanja mesečnih premij za največ 6 mesecev.

Lahko pa izbereš tudi kapitalizacijo zavarovanja, ki ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca zavarovalne dobe. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police. Pogodba ostaja v veljavi še naprej.

Potrebuješ posvet?

Nisi prepričan/-a, katero je najboljše zavarovanje zate? Za vsa vprašanja smo ti na voljo. 

Kontaktiraj nas