Obdelava osebnih podatkov - za stranke zavarovalnice Vita

Obrazec za oddajo, spremembo ali preklic privolitve

Z veseljem vas obveščamo, da lahko z obrazcem uredite prejemanje obvestil zavarovalnice v zvezi z vašo zavarovalno pogodbo in določite na kakšen način sme zavarovalnica obdelovati vaše podatke.

* Podatki so obvezni

V zavarovalnici si želimo poslovati naravi prijazno, zato si prizadevamo s strankami komunicirati v elektronski obliki.

Elektronsko obveščanje v zvezi z zavarovalno pogodbo *

V zavarovalnici Vita podatke za spodaj navedene namene obdelujemo izključno na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Prejemanje meni prilagojenih trženjskih sporočil in/ali ponudb. *
Vključitev v program zvestobe *
Posredovanje osebnih podatkov NLB *
<a href="https://www.zav-vita.si/document-download/121-gdpr-politiko-zasebnosti-sem-prebral-in-jo-razumem" target="_blank">Politiko zasebnosti sem prebral in jo razumem.</a>

Elektronsko obveščanje v zvezi z zavarovalno pogodbo

Zavarovalec (oz. zakoniti zastopnik zavarovalca) soglašam / ne soglašam, da zavarovalnica Vita na vsakokrat veljaven elektronski naslov zavarovalca posreduje obvestila o vseh okoliščinah, o katerih me je v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o zavarovalništvu oziroma drugimi veljavnimi predpisi ob sklenitvi ali tekom trajanja vseh sklenjenih zavarovanj pri zavarovalnici dolžna obveščati zavarovalnica, ter s soglasjem jamčim za pravilnost podatkov in se zavezujem, da bom zavarovalnico redno obveščal o morebitnih spremembah.

Prejemanje meni prilagojenih trženjskih sporočil in/ali ponudb.

Zavarovalec (oz. zakoniti zastopnik zavarovalca) soglašam / ne soglašam, da zavarovalnica Vita vse razpoložljive podatke o meni uporabi za namene neposrednega trženja, ki temelji na prepoznavanju mojih interesov, navad, vzorcev vedenja, lokacije oziroma mojega profila na splošno ter predvidevanju o tem kaj bi me v bodoče lahko zanimalo in da mi zavarovalnica posreduje po vsebini ter času prilagojena trženjska sporočila in/ali ponudbe na kontaktne naslove, ki sem jih zaupal zavarovalnici.

Vključitev v program zvestobe

Zavarovalec (oz. zakoniti zastopnik zavarovalca) soglašam / ne soglašam, da zavarovalnica Vita podatke o meni uporabi za namene vodenja programa zvestobe, ki temelji na analizi moje dobičkonosnosti oziroma mojega ekonomskega profila na splošno oziroma da mi posreduje sporočila o morebitnih ugodnostih, ki jih bom deležen na kontaktne naslove, ki sem jih zaupal zavarovalnici.

Posredovanje osebnih podatkov NLB

Zavarovalec (oz. zakoniti zastopnik zavarovalca) soglašam / ne soglašam, da zavarovalnica Vita podatke o meni posreduje banki NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana oziroma da banka posredovane podatke, vključno z že oblikovanimi profili (v kolikor sem tovrstno soglasje zavarovalnici dal) uporabi za namene neposrednega trženja na podlagi mojih osebnih značilnosti.