NLB Vita Privatno

Ekskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja samo za stranke privatnega bančništva NLB d.d. 

 

Premija Minimalna enkratna premija 20.000 EUR* 
Zavarovalna kritja Zavarovanje za primer smrti
Donos Vezan na vzajemne sklade družbe NLB Skladi.

* Vplačila so možna samo v času vpisnega obdobja razpisanega investicijskega sklada oz. paketa.

Kako skleniti zavarovanje

1

Potrebni dokumenti

Ob sklenitvi zavarovanja potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

2

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko stranke privatnega bančništva sklenete pri vašem privatnem bančniku. Z veseljem vam bodo pomagali pri morebitnih vprašanjih. 

 

Zakaj skleniti?

Upoštevanje posameznikovih individualnih ciljev.
Oblikovali smo tri naložbene politike z različnimi ciljnimi strukturami naložbenega premoženja.

Aktivno upravljanje premoženja

Vložena sredstva se v celoti razporedijo v izbrano ciljno strukturo delniških, mešanih in obvezniških podskladov krovnega sklada družbe NLB Skladi.

Fleksibilnost

V primeru spremembe vaših naložbenih ciljev ali potrebe po prilagoditvi obstoječega naložbenega premoženja lahko kadarkoli izvedete zamenjavo naložbene politike. 

Minimizirani stroški zavarovanja

Zavarovalna vsota za kritje smrti se določi v višini 5 % zneska vplačane enkratne premije oziroma maksimalno 10.000 EUR in se ne povečuje z dodatnimi vplačili.

Davčna ugodnost

Ob predpostavki trajanja zavarovanja 10 let in pogoju, da je zavarovalec ob izplačilu enak upravičencu, ste po 10 letih (po trenutno veljavni zakonodaji) lahko upravičeni do oprostitve plačila davka od prometa zavarovalnih poslov (8,5 %) in dohodnine od dohodka od kapitala, kar velja tudi za vsa kasneje izvedena dodatna vplačila.

Enostavnost sklepanja

Zavarovanje lahko kadarkoli v času vpisnega obdobja sklenete pri svojem privatnem bančniku.

Več informacij