NLB Vita Nezgoda          

Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv tudi na vaše finančno stanje in finančno stanje vaše družine, se zavarujte z nezgodnim zavarovanjem. Že od 3,5 evrov na mesec dalje.

Skleni online Cenik zavarovanja
Premija Mesečno od 3,50 EUR dalje.
Pristopna starost

Od 14. do 64. leta, za paket Osnovni pa od 14. do 69. leta.

Kritje Izbirate lahko med različnimi paketi, ki vključujejo: nezgodno smrt oz. popolno trajno invalidnost, nezgodno smrt, nezgodno smrt v prometni nesreči, nezgodno invalidnost, zlom kosti, nadomestilo za okrevanje po poškodbah in nadomestilo za fizioterapijo.


Zakaj izbrati nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda?

Ker lahko nezgoda povzroči nepredvidljive stroške. 

Zavarovalnina je lahko izplačana še pred zaključkom zdravljenja.

Nadomestila za okrevanje po poškodbah so vnaprej znana.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje?

1

Ker se nezgoda lahko zgodi vsakemu od nas

V Sloveniji se vsako leto zgodi več kot 200.000 nezgod. Od tega jih ima skoraj 4.000 za posledico 20 ali več odstotno trajno invalidnost.

2

Ker ima nezgoda posledice, ki nas lahko finančno obremenijo

Omejitev telesne gibljivosti lahko povzroči zmanjšanje možnosti za delo ali celo nezmožnost za delo, potrebo po spremembi bivalnega prostora, prilagoditvi osebnega vozila, posebni negi itd.

3

Ker je enostavno, pregledno, ugodno in prilagodljivo

Zavarovanje se sklene brez preverjanja zdravstvenega stanja. Potrebno je izberati le ustrezen paket.

Poišči poslovalnico

Izberite primeren paket zase

Paket Osnovni

Namenjen je vsem, ki želite z visoko zavarovalno vsoto za nezgodno smrt oz. popolno trajno invalidnost zagotoviti finančno varnost zase in za svoje najbližje v primeru najhujšega. Osnovni paket lahko sklenete samostojno ali pa ga priključite paketoma Varni ali Aktivni. 

Paket Varni

Za vse, ki vam je poleg zavarovanja v primeru nezgodne smrti in zloma kosti posebej pomembna zavarovalna vsota v primeru trajne invalidnosti. Olajša vam finančno breme pri preureditvi domačega okolja po nezgodi. 

Paket Aktivni

Za vse, ki si poleg zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti nudi tudi nadomestila za  krevanje po poškodbah, zlom kosti in fizioterapije. Zavarovalne vsote v paketu se lahko prilagodijo vašim željam in potrebam.

Paket Premium

Za vse, ki vam je pomembna višja zavarovalna vsota. Zavarovanje se lahko sklene samo v Poslovalnici NLB.

 

Paketi in cenik nezgodnega zavarovanja

 

Za sklenitev nezgodnega zavarovanja so strankam štirje paketi nezgodnih kritij z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

Paket osnovnih kritij

OSNOVNI*

VARNI

AKTIVNI

PREMIUM

Nezgodna smrt oz. popolna trajna invalidnost 20.000 EUR      
Nezgodna smrt   15.000 EUR 10.000 EUR 25.000 EUR
Nezgodna smrt v prometni nesreči   25.000 EUR 20.000 EUR 35.000 EUR
Trajna invalidnost s 400 % progresijo   30.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR
Izplačilo za 100 % trajno invalidnost   120.000 EUR 80.000 EUR 200.000 EUR
Nadomestilo za zlom kosti**   1.500 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR
Nadomestilo za okrevanje po poškodbah***     2.000 EUR 3.000 EUR
Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah     60 EUR 90 EUR
Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah     250 EUR 325 EUR
Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 4 -15 dni     500 EUR 750 EUR
Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 16 - 30 dni     1.000 EUR 1.500 EUR
Izplačilo za okrevanje v bolnišnici 31 dni ali več     2.000 EUR 3.000 EUR
Nadomestilo za fizioterapije (na dan)     20 EUR 40 EUR
Mesečna premija v EUR 3,50 EUR 9,85 EUR 14,57 EUR 27,39 EUR

*  Zavarovanje se sklene za dobo 10-ih let.
** Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
*** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici. Skupna višina izplačanih nadomestil ne more preseči 100 % zavarovalne vsote za nadomestila za okrevanje po poškodbi.

Skleni online

 

 

Nadomestilo za okrevanje po poškodbah

Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah

prejmete, če ste poiskali pomoč pri zdravniku, ki vam je predpisal zdravljenje kot npr.: počitek po poškodbi, razgibavanje, neobremenjevanje poškodovanega dela telesa, uporabo bergel, bandažnih in elastičnih povojev, hlajenje, oskrbo rane ali odrgnine, jemanje analgetikov in domačo oskrbo ter ste opravili vsaj en naknadni kontrolni pregled.

Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah

vam pripada za težje zdravljenje, kot npr. namestitev mavca, šivanje prizadetega dela telesa, operacijski ali drugi invazivni posegi ali zdravljenje v bolnišnici do treh dni.

Nadomestilo za fizioterapijo

izplača zavarovalnica za vsak koledarski dan, ko ste obiskovali s strani zdravnika predpisano in nujno fizioterapijo. Nadomestilo se izplača za največ 8 koledarskih dni.

 

Kaj storim, če se mi pripeti nezgoda?

Nezgodo je potrebno v kateri koli NLB Poslovalnici prijaviti najkasneje v treh dneh po nezgodi oz. takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča. Več o postopku prijave in potrebni dokumentaciji.

 

Več informacij