NLB Vita Nezgoda          

Zavarovanje, ki ga ne potrebujete.
Razen, kadar ga.

Ker imajo posledice nezgode lahko velik vpliv tudi na vaše finančno stanje in finančno stanje vaše družine, se zavarujte z nezgodnim zavarovanjem. 

Skleni online Cenik zavarovanja
Pristopna starost

Od 14. do 64. leta, za paket Osnovni pa od 14. do 69. leta.

Kritje Izbirate lahko med različnimi paketi, ki vključujejo: nezgodno smrt oz. popolno trajno invalidnost, nezgodno smrt, nezgodno smrt v prometni nesreči, nezgodno invalidnost, zlom kosti, nadomestilo za okrevanje po poškodbah in nadomestilo za fizioterapijo.
Nezgodno zavarovanje za družinske člane V vseh NLB Poslovalnicah imate možnost sklenitve družinskega nezgodnega zavarovanja z ugodnejšo premijo za družinske člane za ves čas trajanja zavarovanja.


Zakaj izbrati nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda?

Ker lahko nezgoda povzroči nepredvidljive stroške. 

Zavarovalnina je lahko izplačana še pred zaključkom zdravljenja.

Nadomestila za okrevanje po poškodbah so vnaprej znana.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje?

1

Nezgoda nikoli ne počiva

Med najbolj pogosto prijavljenimi poškodbami so poškodbe, ki zahtevajo aktivno zdravljenje (zvini, ureznine, udarci…). Kar 23% poškodb pa se nanaša na izplačilo za zlom kosti.

2

Nezgoda ne izbira starosti

Kar 25% prijavljenih poškodb se zgodi v osebam v starosti med 50 in 60 let, sledijo osebe v starosti med 40 in 50 let, ter osebe stare od 30 do 40 let. To pomeni, da se večina poškodb zgodi delovno aktivnim osebam.

3

Hitro izplačilo zavarovalnine

V povprečju se zavarovalnina izplača v 10-ih dneh od prijave zloma kosti.

 

 

Podatki zavarovalnice Vita za leto 2020.

V vseh NLB Poslovalnicah lahko sklenete nezgodno zavarovanje za vso družino

Za vas smo pripravili posebno ponudbo nezgodnih zavarovanj, s katerimi boste lahko zavarovali svoje najbližje – otroke, starše, stare starše, partnerja in seveda tudi sebe. Premijo boste lahko za vsa zavarovanja plačevali v mesečnih obrokih. In s tem poskrbeli za svojo varnost in varnost vaše družine.

V primeru sklenitve nezgodnega zavarovanja za vse družinske člane pa še dodatno prihranite.

Konkretni primer

Mojca ima sklenjeno polico nezgodnega zavarovanja s paketom Osnovni. Odločila se je, da zavaruje tudi svojega moža s paketom Aktivni in oba svoja osnovnošolska otroka. Lana je živahna 8 letnica, zato je zanjo sklenila paket Aktivni, za 12 letnega Luka, ki trenira košarko, pa je izbrala paket Športnik.

Ob sklenitvi vseh dodatnih zavarovanj je deležna ugodnosti za svoje družinske člane, tako da sedaj skupno za vsa zavarovanja mesečno plačuje 22,53 EUR:

  • NLB Vita Nezgoda – paket Osnovni: 3,50 EUR;
  • NLB Vita Nezgoda – paket Aktivni (1. nevarnostni razred): 13,13 EUR;
  • NLB Vita Nezgoda Junior – paket Aktivni: 2,1 EUR;
  • NLB Vita Nezgoda Junior – paket Športnik: 3,8 EUR.

Prihranek zaradi sklenitve nezgodnega zavarovanja za vso družino znaša 20,76 EUR letno. Predvsem pa je Mojca s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za vse člane družine poskrbela za finančno varnost tudi v primeru morebitne nezgode.

 

Paketi in cenik nezgodnega zavarovanja

Za sklenitev nezgodnega zavarovanja so strankam na voljo štirje paketi nezgodnih kritij z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

Paket osnovnih kritij

OSNOVNI*

VARNI

AKTIVNI

PREMIUM

Nezgodna smrt oz. popolna trajna invalidnost 20.000 EUR      
Nezgodna smrt   15.000 EUR 10.000 EUR 25.000 EUR
Nezgodna smrt v prometni nesreči   25.000 EUR 20.000 EUR 35.000 EUR
Trajna invalidnost s 400 % progresijo   30.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR
Izplačilo za 100 % trajno invalidnost   120.000 EUR 80.000 EUR 200.000 EUR
Nadomestilo za zlom kosti**   1.500 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR
Nadomestilo za okrevanje po poškodbah***     2.000 EUR 3.000 EUR
Izplačilo za okrevanje        
po lažjih poškodbah     60 EUR 90 EUR
po težjih poškodbah     250 EUR 325 EUR
v bolnišnici 4 -15 dni     500 EUR 750 EUR
v bolnišnici 16 - 30 dni     1.000 EUR 1.500 EUR
v bolnišnici 31 dni ali več     2.000 EUR 3.000 EUR
Nadomestilo za fizioterapije (na dan)     20 EUR 40 EUR
Mesečna premija v EUR 3,50 EUR 9,85 EUR 14,57 EUR 27,39 EUR

*  Zavarovanje se sklene za dobo 10-ih let.
** Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
*** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici. Skupna višina izplačanih nadomestil ne more preseči 100 % zavarovalne vsote za nadomestila za okrevanje po poškodbi.
Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem razredu, in že vključujejo davek od zavarovalnih poslov.

Skleni online

Za sklenitev nezgodnega zavarovanja so strankam na voljo trije paketi nezgodnih kritij z naslednjimi zavarovalnimi vsotami:

Paket osnovnih kritij

VARNI

AKTIVNI

PREMIUM

Nezgodna smrt 15.000 EUR 10.000 EUR 25.000 EUR
Nezgodna smrt v prometni nesreči 25.000 EUR 20.000 EUR 35.000 EUR
Trajna invalidnost s 400 % progresijo 30.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR
Izplačilo za 100 % trajno invalidnost 120.000 EUR 80.000 EUR 200.000 EUR
Nadomestilo za zlom kosti* 1.500 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR
Nadomestilo za okrevanje po poškodbah**   2.000 EUR 3.000 EUR
Izplačilo za okrevanje        
po lažjih poškodbah   60 EUR 90 EUR
po težjih poškodbah   250 EUR 325 EUR
v bolnišnici 4 -15 dni   500 EUR 750 EUR
v bolnišnici 16 - 30 dni   1.000 EUR 1.500 EUR
v bolnišnici 31 dni ali več   2.000 EUR 3.000 EUR
Nadomestilo za fizioterapije (na dan)   20 EUR 40 EUR
Premijski cenik za družinske člane***      
Mesečni obrok za 1. nevarnostni razred 8,88 EUR 13,13 EUR 24,64 EUR

* Izplačilo zavarovalnine se določi v skladu s Tabelo zlomov kosti, ki je določena v splošnih pogojih zavarovanja.
** Višina izplačila je odvisna od teže poškodbe (predpisanih ukrepov zdravljenja oz. števila nočitev v bolnišnici), kot je prikazano v preglednici. Skupna višina izplačanih nadomestil ne more preseči 100 % zavarovalne vsote za nadomestila za okrevanje po poškodbi.
*** Zavarovanje se lahko sklene samo v NLB Poslovalnicah.
Prikazane mesečne premije so informativne in veljajo za posameznike, ki opravljajo delo v 1. nevarnostnem razredu, in že vključujejo davek od zavarovalnih poslov.

  Obiščite poslovalnico

Nadomestilo za okrevanje po poškodbah

Izplačilo za okrevanje po lažjih poškodbah

prejmete, če ste poiskali pomoč pri zdravniku, ki vam je predpisal zdravljenje kot npr.: počitek po poškodbi, razgibavanje, neobremenjevanje poškodovanega dela telesa, uporabo bergel, bandažnih in elastičnih povojev, hlajenje, oskrbo rane ali odrgnine, jemanje analgetikov in domačo oskrbo ter ste opravili vsaj en naknadni kontrolni pregled.

Izplačilo za okrevanje po težjih poškodbah

vam pripada za težje zdravljenje, kot npr. namestitev mavca, šivanje prizadetega dela telesa, operacijski ali drugi invazivni posegi ali zdravljenje v bolnišnici do treh dni.

Nadomestilo za fizioterapijo

izplača zavarovalnica za vsak koledarski dan, ko ste obiskovali s strani zdravnika predpisano in nujno fizioterapijo. Nadomestilo se izplača za največ 8 koledarskih dni.

 

Kaj storim, če se mi pripeti nezgoda?

Nezgodo je potrebno v kateri koli NLB Poslovalnici prijaviti najkasneje v treh dneh po nezgodi oz. takoj, ko vam zdravstveno stanje to omogoča. Več o postopku prijave in potrebni dokumentaciji.

 

Več informacij

Izberite primeren paket zase

Paket Osnovni

Namenjen je vsem, ki želite z visoko zavarovalno vsoto za nezgodno smrt oz. popolno trajno invalidnost zagotoviti finančno varnost zase in za svoje najbližje v primeru najhujšega. Osnovni paket lahko sklenete samostojno ali pa ga priključite paketom Varni, Aktivni ali Premium. 

Paket Varni

Za vse, ki vam je poleg zavarovanja v primeru nezgodne smrti in zloma kosti posebej pomembna zavarovalna vsota v primeru trajne invalidnosti. Olajša vam finančno breme pri preureditvi domačega okolja po nezgodi. 

Paket Aktivni

Za vse, ki si poleg zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti želijo tudi nadomestila za okrevanje po poškodbah, zlom kosti in fizioterapije. Zavarovalne vsote v paketu se lahko prilagodijo vašim željam in potrebam.

Paket Premium

Za vse, ki vam je pomembna višja zavarovalna vsota. Zavarovanje lahko sklenete samo v NLB Poslovalnicah.