NLB Vita Varčevanje +

Tudi čez 20 let bo nekoč danes.

Vseživljenjsko zavarovanje, ki vam omogoča varčevanje v obliki življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem. Zavarovanje lahko sklenete zase ali za otroka. 

Brezplačni posvet

Premija

Od 50 EUR mesečno, ko varčujete zase.

Od 40 EUR mesečno, ko varčujete za otroka.

Kritja Zavarovanje za primer smrti do dopolnjenega 76. leta starosti.
Zavarovalna vsota pri obročni premiji

Od 2.000 EUR, ko varčujete zase.

Od 4.800 EUR, ko varčujete za otroka.

 

Zakaj skleniti vseživljenjsko zavarovanje, ki vam omogoča varčevanje v obliki življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem?

 


Po upokojitvi želite ohraniti ENAK ŽIVLJENJSKI STANDARD.


Na enostaven način bi radi PRIVARČEVALI DODATNA SREDSTVA.


Oplemenititi želite PRESEŽEK FINANČNIH SREDSTEV.


Otrokom želite zagotoviti SREDSTVA ZA ŠOLANJE ali privarčevati dodatna sredstva.

1

Varčevanje ZAME

 • Pristopna starost zavarovanca do vključno 65. leta.     
 • Možnost sklenitve brez preverjanja zdravstvenega stanja. 
 • Nižji vstopni stroški ob višjih premijah.                                  
 • Naložbene možnosti: kombinirani paket, poljubna izbira skladov NLB Skladi in pokojninska strategija ter možnost prehoda med njimi.
 • Možnost odkupa brez navajanja razloga za odkup po enemu letu.

2

Varčevanje ZA OTROKA

 • Sklenitev za otroke, stare do vključno 14. let.
 • Možnost izplačila v obliki štipendije ali enkratnega izplačila.       
 • Naložbene možnosti: kombinirani paket in poljubna izbira skladov NLB Skladi ter možnost prehoda med njimi.
 • Polovični vstopni stroški do otrokovega 18. leta starosti.
 • Možnost odkupa brez navajanja razloga za odkup po enemu letu.

Možnosti varčevanja

 • Kombinirani paket za vse, ki želite fiksno obrestno mero kombinirati z naložbo v sklade, ki omogočajo višje donose. Po 15 letih se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.
 • Pokojninska strategija za vse, ki želite varčevati in poskrbeti za ustrezno pokojnino. Brezplačno izvajanje naložbene politike glede na starost zavarovane osebe.
 • Poljubna izbira skladov NLB Skladi za vse, ki imate več finančnega znanja in želite sami oblikovati svoje naložbeno premoženje.

Na polici je možna ena naložbena možnost. V času trajanja zavarovanja pa lahko prehajate iz ene naložbene možnosti v drugo. Prvi prehod je brezplačen.

 

Varčevanje za otroka 

 • Starost otroka ob sklenitvi je do dopolnjenega 15. leta, pri čemer je starost za začetek izplačevanja štipendije omejena do dopolnjenega 26. leta.
 • Minimalni znesek obroka štipendije je 50 EUR in se lahko izplačuje 3, 4 ali 5 let, lahko pa se izbere tudi enkratno izplačilo.
 • V primeru smrti zavarovanca se vrednost police napolni do višine zajamčene zavarovalne vsote (pri mesečnemu plačevanju premije) ali dopolni z višino zajamčene zavarovalne vsote (pri enkratnem plačilu premije), plačevanje premije pa preneha. Sredstva se investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.
 • Med 18. in 26. letom starosti lahko otrok postane zavarovana oseba, ob privolitvi zakonitega zastopnika, in sam upravlja s polico.
 • Ob dopolnjeni starosti 26 let otroka, zavarovalna polica nima več možnosti izplačila v obliki štipendije. V primeru smrti zavarovanca se upravičencu izplača zavarovalnina.

Prilagodljivost zavarovanja 

V času trajanja zavarovanja lahko predlagate spremembo zavarovalne vsote, višine premije in upravičenca. Po preteku enega leta lahko brez razloga zahtevate delni ali popolni odkup privarčevanih sredstev, ki je možen tudi v obliki obročnega izplačila. O vseh možnostih se lahko vedno posvetujete tudi z našimi svetovalci, ki vam bodo svetovali na podlagi vaše konkretne situacije.

Izplačilo v primeru smrti

Izplačilo zavarovalnine v primeru smrti ni predmet dedovanja, temveč se izplača neposredno poimensko določenemu upravičencu za primer smrti.

Davčne ugodnosti po poteku 10 letnega obdobja zavarovanja

 • Ob odkupu ali delnem odkupu se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % vrednosti police ne obračuna.
 • Od dohodka iz življenjskega zavarovanja ste oproščeni plačila dohodnine, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba.
 • Prav tako ste oproščeni plačila dohodnine v primeru smrti zavarovane osebe.

Informativna primera

NLB Vita Varčevanje +»Zame«

NLB Vita Varčevanje + »Zame« 

35 letna Mojca, ki je zaposlena, je ob misli, da bo 20 let minilo zelo hitro, pomislila na svojo pokojnino. Ob znanem dejstvu, da višina pokojnin pada, si je izračunala, koliko bi morala dati na stran za dostojno pokojnino.

Ker se bo trend padanja pokojnin v prihodnje še nadaljeval, se je odpravila po nasvet v najbližjo Poslovalnico NLB. Strokovno usposobljen svetovalec ji je pripravil informativni izračun za NLB Vito Varčevanje +, namenjeno varčevanju za dodatek k pokojnini.

Ker je Mojca brez otrok in brez kreditnih obveznosti, se je odločila za nižjo zavarovalno vsoto 2.000 EUR in mesečno premijo 60 EUR, ob tem pa izbrala brezplačno pokojninsko strategijo.

Ob izbrani naložbeni možnosti pokojninske strategije bo Mojca po 20 letih varčevanja in ob 14.400 EUR vplačane premije, imela privarčevanih 19.824 EUR, če upoštevamo pričakovani donos.

Tabela: Informativni izračun za privarčevana sredstva NLB Vita Varčevanje + »Zame«

Število let

Vplačila

Privarčevana sredstva*

10

7.200 €

8.748 €

20

14.400 €

19.824 €

30

21.600 €

29.553 €

Donosnosti skladov so zgolj predpostavka in niso zajamčene. V izračunu ni upoštevana indeksacija. Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov. Morebitne davčne obremenitve (dohodnina, davek od prometa zavarovalnih poslov ...) v njem niso upoštevane. Vse vrednosti v izračunu se nanašajo na konec posameznega zavarovalnega leta.

*Pričakovana donosnost skladov v povprečju 3,2 % je kombinacija pesimističnega in optimističnega scenarija donosnosti, podanega na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnostih na kapitalskih trgih.

NLB Vita Varčevanje +»Za otroka«

NLB Vita Varčevanje + »Za otroka« 

Sandi je ponosni 35 letni oče enomesečnega sinčka. Je zaposlen in zelo skrben glede svoje prihodnosti in prihodnosti svoje družine. Sandi je zaskrbljen nad vse višjimi stroški šolanja, ki se po 15. letu starosti otroka močno povišajo.  Ker želi svojemu otroku omogočiti finančno razbremenitev v času šolanja, se odpravi v Poslovalnico NLB, kjer mu strokovno usposobljen svetovalec naredi informativni izračun za NLB Vito Varčevanje + z možnostjo izplačila v obliki štipendije. Glede na Sandijevo naklonjenost tveganju izbereta kombinirani paket, ki je kombinacija donosnosti obračunskega sklada z vnaprej znano obrestno mero in naložbe v investicijske sklade. Sandi bo zavarovan z zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 4.800 EUR, mesečna premija pa bo znašala 40 EUR. Otrok bo na polici upravičenec za izplačilo.

Po 20 letih varčevanja bo ob 9.600 EUR vplačane premije imel privarčevanih 10.721 EUR, če upoštevamo pričakovano donosnost.

Tabela: Informativni izračun za privarčevana sredstva NLB Vita Varčevanje + »Za otroka«

Število let

Vplačila

Privarčevana sredstva*

10

4.800 €

5.111 €

20

9.600 €

10.721 €

30

14.400 €

15.435 €

Donosnosti skladov so zgolj predpostavka in niso zajamčene. V izračunu ni upoštevana indeksacija. Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov. Morebitne davčne obremenitve (dohodnina, davek od prometa zavarovalnih poslov ...) v njem niso upoštevane. Vse vrednosti v izračunu se nanašajo na konec posameznega zavarovalnega leta.

* V dobi trajanja kombiniranega paketa je pričakovana donosnost v višini 3,40 %, pri čemer je na del sredstev v obračunskem skladu upoštevana 0,30 % donosnost, na delniški del pa 6,50 %. Po poteku dobe trajanja zajamčenega donosa je pričakovana donosnost obvezničnega sklada v višini 1,00 %. Pričakovana donosnost skladov je kombinacija pesimističnega in optimističnega scenarija donosnosti, podanega na podlagi zgodovinskih podatkov o donosnostih na kapitalskih trgih.

Kje skleniti?    Poišči poslovalnico

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli NLB Poslovalnici, na daljavo pa prek video klica ali osebnega bančnika NLB. Več informacij lahko dobite tudi na telefonski številki 080 87 98.

Več informacij

Dokumenti s ključnimi informacijami (KID)

Dokument s specifičnimi informacijami (SID) o osnovni naložbeni možnosti, 3. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 12. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 12. izdaja

Dokument s specifičnimi informacijami (SID) o osnovni naložbeni možnosti, 2. izdaja

Dokument pretekle uspešnosti, 1. izdaja

Dokument s specifičnimi informacijami (SID) o osnovni naložbeni možnosti, 1. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 11. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 11. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 10. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 10. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 9. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 9. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 8. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 8. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 7. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 7. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 6. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 6. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 5. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 5. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 4. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 4. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 3. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 3. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 2. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 2. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + postopna - 1. izdaja

Dokument s ključnimi informacijami (KID) NLB Vita Varčevanje + enkratna - 1. izdaja