Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev

Naj vaš limit ne postavi meje finančni stabilnosti vaše družine.

Življenjsko zavarovanje limitojemalcev je zavarovanje, s katerim se zavarujete v korist odobrenega izrednega limita na osebnem računu NLB.

Premija Enkratna, v višini od 0,5 do 0,9 % višine limita
Kritja Zavarovanje za primer smrti
Višina zavarovalne vsote Enaka vrednosti izrednega limita


Zavarovanje je primerno

Če imate na svojem računu izredni limit.

Če želite družino obvarovati pred tem, da bi morala v primeru vaše smrti pokriti preostanek vašega limita.

Če imate radi svoje finančne dolgove pod kontrolo.

Kako skleniti zavarovanje

1

Ob odobritvi izrednega limita

Ob odobreni prošnji za izredni limit preverite, ali bi ga vaša družina ob vaši smrti in izgubi vašega dohodka lahko pokrila.

2

Potrebni dokumenti

Ob sklenitvi življenjskega zavarovanja Kolektivno življenjsko zavarovanje limitojemalcev potrebujete identifikacijski dokument in davčno številko.

3

Kje skleniti?

Zavarovanje lahko sklenete v katerikoli poslovalnici NLB d.d. Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri morebitnih vprašanjih.

Poišči poslovalnico

Zakaj skleniti?

Pri zavarovanju zaradi večjih finančnih bremen se običajno spomnimo kreditov, a prav tako bremenilen je lahko izredni limit. Če imate na svojem osebnem računu odobren izredni limit, je ob vaši morebitni smrti to lahko velik udarec za vašo družino, ki mora negativno stanje na vašem računu poravnati. Ne tvegajte njihove finančne stabilnosti, saj se lahko že za nizko enkratno premijo zavarujete za celotno višino izrednega limita.

Kaj je limit?

Verjetno imate na svojem osebnem računu limit – znesek, za katerega lahko prekoračite stanje na svojem računu. Običajno so to nižji zneski, v posebnih situacijah pa lahko na banki zaprosite za povišanje tega limita, čemur rečemo izredni limit. Ta je običajno višji, tako da je lahko primerljiv s kreditom, zato lahko resno ogrozi finančno varnost vaše družine ob vaši smrti.

Enostavna sklenitev

Zavarovanje sklenete z izpolnitvijo vloge za izredni limit na svojem osebnem računu (v višini in za čas odobrenega limita), kjer hkrati podpišete tudi izjavo o zdravstvenem stanju. Premija je odvisna od višine in trajanja odobrenega limita: 0,5 % zavarovalne vsote za 6-mesečne limite in 0,9 % za 7–12-mesečne limite. Premijo plačate v enkratnem znesku, s tem pa se obveznosti za vas končajo. V primeru vaše smrti bomo zavarovalno vsoto, ki je enaka znesku odobrenega izrednega limita, izplačali na vaš osebni račun NLB.

Več informacij