Naj vaš kredit ne obremeni vaših najbližjih

Ko želimo uresničiti večje življenjske cilje, moramo večinoma najeti kredit. Vendar pri izbiri kredita pogosto upoštevamo le njegovo ceno, pozabljamo pa na pomembno vprašanje – kaj če se nam v času odplačevanja slučajno kaj zgodi?

Katra Binter Čadež, vodja trženja, Sektor za trženje in prodajo, NLB Vita

Breme odplačevanja kredita bi v primeru svoje smrti preložili na družino ali partnerja. Ti bi se morali poleg izgube bližnjega soočiti še z odplačevanjem preostanka kredita. Banka namreč preostanka dolga ne bo kar odpisala. Če pa se kredit ne bo odplačeval, bo uveljavila zavarovanja kredita. V tem primeru bo terjatev prenesla na zavarovalnico, ki bo naprej terjala svoj dolg. Pri kreditih, zavarovanih s hipoteko, bo banka nepremičnino pod hipoteko prodala v izvršilnem postopku. Če pa je kredit zavarovan s poroki, bo preostanek dolga terjala od porokov.

»S sklenitvijo življenjskega zavarovanja poskrbimo, da bo v primeru naše smrti preostanek kredita odplačala zavarovalnica.«

Višina zavarovalne vsote

Ko se odločamo za življenjsko zavarovanje, moramo biti pozorni, da zavarovalna vsota pokriva celoten kredit. Ne glede na to, ali kredit že imate ali pa se šele odločate zanj, vam predlagamo, da sklenete življenjsko zavarovanje  , s katerim boste zavarovani že naslednji dan po podpisu ponudbe.

Samo zavarovanje kreditojemalca

NLB Vita Odgovorna je rizično življenjsko zavarovanje, kar pomeni, da je celotna zavarovalna premija namenjena izključno zavarovanju. Zavarovalna vsota se prilagaja preostanku dolga, premija pa se plačuje krajši čas od najema kredita. Zavarujete se lahko za kredite, najete pri katerikoli banki, premijo pa plačujete mesečno ali jo poravnate v enkratnem znesku.

Zavarovanje in varčevanje hkrati

NLB Vita Zanesljiva z vezavo na kredit je prilagodljivo družinsko zavarovanje, s katerim si hkrati zagotovite zavarovanje in varčevanje. Prinaša vam zajamčen donos na prihranke, hkrati pa vaši družini daje ustrezno zavarovalno kritje, ki se letno prilagaja stanju kredita. Zavarujete se lahko tudi vzajemno, kar pomeni, da sta zavarovana oba partnerja, po enem letu trajanja zavarovanja pa vam ob rojstvu otroka izplačamo dodatno zavarovalno vsoto v višini 250 evrov. Kadarkoli v času trajanja zavarovanja lahko izberete tudi dodatna zavarovanja, in sicer za nezgodno smrt, nezgodno invalidnost ali kritične bolezni.

Preverite podrobnosti o   na spletu, oziroma obiščite najbližjo NLB poslovalnico ali Banko Celje.

Vita Magazin življenja

Tega in veliko drugih zanimivih prispevkov o uspešnem varčevanju za pokojnino najdete v reviji Vita Magazin življenja, ki je izšla septembra 2014 (prenesi .pdf).

Kredit Varčevanje Finance