NLB Vita Izbrana za pokojnino: Realna pot do realnih ciljev

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino ne obljublja gradov v oblakih, temveč predstavlja realno pot do realnih ciljev. Realni cilj pomeni prihraniti dovolj, da bomo lahko pokrili 30 % razlike med plačo, ki jo prejemamo kot zaposleni, in državno pokojnino, ki jo bomo prejemali po upokojitvi. Realna pot pa je dolgoročno naložbeno zavarovanje, ki nam ob mesečnih vplačilih tudi manjših zneskov omogoča, da to razliko pokrijemo.

NLB Vita Izbrana za pokojnino je zato posebej primerna za mlade, saj boste lahko brez opaznega odrekanja vsem radostim, ki jih ponuja mladost, poskrbeli, da se vam v prihodnje ne bo treba odreči življenjskim radostim, ki jih nudi starost. A za varčevanje ni nikoli prepozno, zato je naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Izbrana za pokojnino primerno za prav vse, ki imate za varčevanje na voljo vsaj 50 evrov mesečno, kolikor znaša minimalna mesečna premija.

Dve potrebi, ena skupna rešitev

NLB Vita Izbrana za pokojnino vam lahko omogoča donosno varčevanje za pokojnino. Vaš denar strokovnjaki vlagajo v vzajemne sklade družbe NLB Skladi, kar vam omogoča potencialno višje donose, pri čemer se tveganost investicij lahko zmanjšuje z vašo starostjo. Tako je namreč naravnana naložbena politika za vaš privarčevani denar oz. pokojninska strategija in jo za vas oblikujemo brezplačno. Z NLB Vito Izbrano za pokojnino pa ste tudi življenjsko zavarovani, in tako ne le varčujete, temveč hkrati že od prvega dne zavarovanja poskrbite tudi za finančno varnost svojih bližnjih v primeru vaše smrti. V primeru vaše smrti se bližnjim izplača bodisi celotna zavarovalna vsota bodisi vrednost police – odvisno od tega, kaj ima v tistem trenutku višjo vrednost.

Ukrojena po vaši meri

NLB Vita Izbrana za pokojnino je v vseh svojih fazah izjemno prilagodljiva. Ob sklenitvi se lahko odločite, da boste plačevali mesečno zavarovalno premijo ali pa izberete možnost enkratnega vplačila premije, ki mora znašati najmanj 1.000 evrov. Če se vaša finančna situacija med varčevanjem spremeni, lahko zvišate ali znižate (do najmanj 50 evrov) znesek, ki ga mesečno vplačujete, lahko pa tudi brez razloga kadarkoli uveljavljate mirovanje plačevanja premije za določen čas ali pa ga predčasno prekinete z odkupom. Odkup brez razloga je pomembna prednost NLB Vite izbrane, saj drugi podobni finančni produkti od vas zahtevajo določeno minimalno dobo varčevanja in/ali izpolnjene razloge za predčasno prekinitev, ki jih morate tudi dokazati.

NLB Vita Izbrana za pokojnino se vašim željam in potrebam prilagaja tudi ob upokojitvi. Tedaj boste lahko privarčevani in oplemeniteni denar dobili izplačan brez izstopnih stroškov v enkratnem znesku ali pa se boste lahko odločili za mesečno finančno rento, če bo vaše zavarovanje trajalo vsaj 10 let.

Brez nepredvidenih stroškov

Pri NLB Viti Izbrani zavarovanec skladno s splošnimi pogoji zavarovanja plača vstopne stroške, ki so vezani na višino premije in so ves čas plačevanja premije enaki, ter stroške upravljanja in vodenja zavarovalne pogodbe, ki se plačujejo mesečno. Ob prekinitvi zavarovanja pa ste lahko oproščeni plačila izstopnih stroškov in davka, če zavarovanje traja vsaj 10 let in ste hkrati upokojeni, v vsakem primeru pa po preteku 10 let trajanja zavarovanja ne plačate davka od prometa zavarovanih poslov v višini 6,5 % ter dohodnine (če ste do izplačila upravičeni vi kot nosilec zavarovanja).

Vita Magazin življenja

Tega in veliko drugih zanimivih prispevkov o uspešnem varčevanju za pokojnino najdete v reviji Vita Magazin življenja, ki je izšla septembra 2014 (prenesi .pdf).

Varčevanje Finance