Smučanje v tujini je super. Razen, kadar ni.

Matej se je poln pričakovanj, a brez zavarovanj odpravil na smučanje v Avstrijo.

Popoln sončen dan, nebo brez oblačka, neskončne proge, na katerih pa je zaradi neprevidnosti smučarjev žal čedalje več nesreč. V eni izmed njih je bil udeležen tudi Matej.

Posledica 1 – spiralni zlom stegnenice

Mateja so morali s helikopterjem odpeljati v najbližjo zasebno bolnišnico, kjer so mu operirali nogo. Zaradi zapletenega zloma in mavca pot v Slovenijo z navadnim avtomobilom ni bila mogoča, zato so ga prepeljali z reševalnim vozilom. 

Posledica 2 – stroški zdravniške oskrbe in prevoza

  STROŠKI
Stroški helikopterskega prevoza 3.980 EUR
Stroški operacije 1.760 EUR
Stroški 14 dnevne hospitalizacije v tujini 16.800 EUR
Stroški prevoza v domovino 1.300 EUR
Skupaj 23.840 EUR

Ker si Matej ni uredil  Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, na  komercialno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini pa naš smučar tudi ni pomislil, je moral vse nastale stroške poravnati sam.  Sicer znaša premija enodnevnega zdravstvenega zavarovanja za tujino NLB Vita Tujina z zavarovalno vsoto 25.000 EUR, 5,09 EUR. Iz naslova NLB Vite Tujine bi bili kriti vsi zgoraj navedeni stroški. Ker gre za zavarovanje z medicinsko asistenco, bi celotno organizacijo tako prevoza kot zdravljenja lahko prevzel asistenčni center.


Posledica 3  - okrevanje
Okrevanje po spiralnem zlomu stegnenice je trajalo 3 mesece. V tem času Matej ni mogel hoditi v službo, kar pomeni, da je prejemal bolniško nadomestilo, ki je nižje od plače. Poleg tega se je zaradi hitrejše rehabilitacije med zdravljenjem odločil za dodatno alternativno terapijo, katere zdravstveno zavarovanje ne krije. Stroški terapije so znašali 400 EUR. Če bi imel Matej sklenjeno nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda, bi iz tega naslova prejel:

5.000 EUR

za zlom

kosti

850 EUR

(10 EUR na dan)

Nadomestilo za

aktivno zdravljenje,

ki je trajalo 85 dni.

280 EUR

(20 EUR na dan)

Nadomestilo za

14 dni v bolnici.

Skupaj bi prejel

6.130 EUR.

Premija za NLB Vito Nezgodo bi znašala 12,25 EUR mesečno. Tovrstno zavarovanje ima vključeno tudi kritje nezgodne smrti ter trajne nezgodne invalidnosti.

Zavarovanj NLB Vite Nezgode in NLB Vite Tujine ne potrebujemo. Razen, kadar ju. Mateju bi prišli prav.

Skleni zavarovanje

 

Za več informacij se oglasite v najbližji poslovalnici NLB, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 87 98 ali pa nam pišite na info@nlbvita.si.

Vir: Podatki NLB Vite

Potovanje